2017 6 APR
Press Schoefboeck novi predsjednik Odbora direktora Erste banke, Frotzbacher novi član
  • SR

Podgorica – Christoph Schoefboeck novi je predsjednik Odbora direktora Erste Bank AD Podgorica, odlučeno je na konstitutivnoj sjednici Odbora direktora Banke. Za novog člana i zamjenika predsjednika Odbora direktora izabran je Hannes Frotzbacher, kojem je mandat počeo 22. marta, nakon odobrenja Centralne banke Crne Gore.


Prije dolaska na funkciju predsjednika Odbora direktora Erste Bank AD Podgorica, ChristophSchoefboeck je obavljao dužnost zamjenika predsjednika Odbora direktora.


Christoph Schoefboeck ima veoma široko, dugogodišnje iskustvo na različitim upravljačkimpozicijama u Crnoj Gori i u Hrvatskoj. Od 2011. godine je član Uprave Erste&Steiermärkische Bank d.d. iz Rijeke, stoprocentnog vlasnika Erste Bank AD Podgorica. Obavljao je više različitih funkcija unutar nadzornih odbora članica Erste grupe u Hrvatskoj, čemu je prethodio angažman na menadžerskim ili upravljačkim pozicijama u ZAO Raiffaisenbank u Moskvi, HVB Splitska banka, HVB Croatia d.d. Doktorirao je ekonomiju na Ekonomskom fakultetu Univerzitetu u Beču i završio brojne programe menadžerskog usavršavanja u Švajcarskoj, Velikoj Britaniji i SAD-u. Osim maternjeg, njemačkog jezika, Schoefboeck tečno govori hrvatski, engleski i ruski.


Hannes Frotzbacher takođe ima dugogodišnje iskustvo na upravljačkim pozicijama u finansijskim institucijama. Nakon završetka studija prava na Univerzitetu u Beču, Frotzbacher je počeo bankarsku karijeru u Austrian Creditanstalt AG, gdje je obavljao dužnost menadžera za kreditni rizik sa posebnim fokusom na tržišta centralne i istočne Evrope. Nakon spajanja Bank Austria i Creditanstalt i kupovine od strane italijanske Unicredit grupe, sa različitih upravljačkih pozicija je podržao širenje poslovanja grupacije na naš region. Frotzbacher se 2010. godine pridružio Erste grupi kao glavni direktor za kreditno poslovanje zadužen za portfelj privrede. Zahvaljujući svojoj ekspertizi, predstavlja Erste grupu u nekoliko nadzornih odbora, među kojima su Allgemeine Sparkasse OÖ AG, Erste Group Immorent AG, Erste&Steiermärkische Bank d.d. iz Rijeke i Erste Bank a.d. Novi Sad.


Za dodatne informacije:Erste Bank AD Podgorica, 81000 Podgorica, Studentska bb, www.erstebank.me
Služba komunikacija
Dragana Crvenica, tel: +382 20 440 448; mob: +382 63 299 800;
email: dcrvenica@erstebank.me