Transakcioni račun za izršavanje nacionalnih i međunarodnih platnih transakcija u valuti euro

Vaša ulaznica u svijet pogodnosti koje nudi Erste banka

  • Podnošenje zahtjeva za otvaranje računa onlajn
  • Podizanje novca sa Erste bankomata u zemlji i inostranstvu bez naknade
  • Povoljnije kamate na kreditne proizvode
  • Besplatno izdavanje Mastercard debitne kartice
  • Besplatan transakcioni račun za izvršavanje nacionalnih i međunarodnih platnih transakcija u valuti euro za maloljetna lica

Prednosti

Povezani proizvodi