Štednja po viđenju

Vi najbolje znate gdje je sigurno

  • Sigurnost depozita
  • Štednja koja vam je u svakom trenutku na raspolaganju

Prednosti

  • Sigurna opcija i za rezidente i za nerezidente
  • Erste banka je članica Fonda za zaštitu depozita

Erste - 5 savjeta za štednju

Povezani proizvodi