Erste investicioni fondovi

Odvažnost koja ima vrijednost.

Ulaganjem u investicione fondove vaš novac može vrijedjeti više.

Bilo da želite djeci priuštiti kvalitetnije školovanje, planirate sigurnu starost ili jednostavno želite uložiti kapital koji ste stekli radom, Erste investicioni fondovi mogu biti platforma na kojoj to možete i ostvariti.

Prednosti investicionih fondova

Transparentnost

U svakom trenutku možete provjeriti cijenu investicionog fonda i strukturu svog ulaganja.

Dostupnost sredstava

Svoj udio možete prodati fondu i sredstva će vam biti isplaćena u roku do 7 radnih dana.

Prinosi

Investicioni fondovi u prosjeku ostvaruju više prinose, ali postoji i rizik da godinu završe s negativnim prinosom.

Ulaganjem u investicioni fond zapravo ulažete u tržišta kapitala. Odnosno, u vaše ime novac ulažu finansijski i investicioni stručnjaci. Možete uložiti u akcije, obveznice, trezorske i komercijalne zapise, depozite, a mi ćemo vam u tom odabiru pomoći. Investicioni fondovi dijele se u četiri velike kategorije: novčani, obveznički, mješoviti fondovi i fondovi koji ulažu u akcije. Novčani su fondovi najmanje rizični, slijede ih obveznički pa mješoviti, dok se fondovi koji ulažu u akcije smatraju najrizičnijima.
Važno je znati da samo sa 50 eura za jednokratnu uplatu ili samo 10 eura mjesečno uz trajni nalog možete ulagati u fondove.

Nudimo vam:

Erste Adriatic Bond

Erste Adriatic Multi Asset

Erste E-Conservative

Dogovorite sastanak u filijali

 

forma

Sami predložite termin i filijalu Erste banke u kojoj želite održati sastanak

Više o investicijskim fondovima

Posjetite stranice Erste Asset Managementa i saznajte više o ponudi investicionih fondova.

Izjava o odricanju od odgovornosti

Ova internet stranica je sredstvo promocije.

Ukoliko nije drugačije navedeno, izvor podataka je Erste Asset Management d.o.o. https://www.erste-am.hr

Komuniciramo na crnogorskom, hrvatskom i engleskom jeziku. Prospekt (kao i eventualne izmjene prospekta) je objavljen u skladu sa Zakonom o otvorenim investicijskim fondovima s javnom ponudom (NN 44/16) Republike Hrvatske.

Prospekt i ključni podaci za investitore dostupni su svim zainteresovanim osobama besplatno, u sjedištu društva za upravljanje kao i u svim poslovnicama Erste Bank AD Podgorica. Tačan datum zadnje objave prospekta, jezici na kojima su ključni podaci za investitore dostupni, kao i informacije o drugim mjestima na kojima su ti dokumenti dostupni objavljeni su na internet stranici www.erste-am.hr.

Ovaj dokument sadrži dodatne informacije za naše investitore koje se temelje na nivou znanja osobe zadužene za njihovo sastavljanje u vrijeme kad ih je sastavila. Naše analize i zaključci opšte su pririode i ne uzimaju u obzir individualne potrebe naših investitora vezano za povrate, poresku situaciju ili sklonost riziku. Napominjemo da istorijski prinos nije pouzdan pokazatelj budućeg razvoja fonda. Molimo Vas da obratite pažnju na činjenicu da ulaganje u vrijednosne papire, osim opisanih mogućnosti nosi sa sobom i rizike. Cijena udjela i prinos mogu rasti i padati.