OBAVJEŠTENJE BANKE O PRAVU NA MORATORIJUM KORISNICIMA KREDITA Saznajte više

Aktivna štednja

I štednja može biti aktivna – štedite kada, kako i koliko želite

  • Mogućnost višekratnih uplata za vrijeme trajanja ugovora
  • Kamata se obračunava na iznos zatečenog salda, a od trenutka svake uplate
  • Za rezidente

Prednosti

  • Sredstva su vam na raspolaganju u svakom trenutku
  • Minimalan početni ulog  iznosi 20 eura, a svaki naredni je po vašoj želji
  • Višekratne uplate možete obavljati i putem trajnog naloga
  • Visina kamatne stope se uvećava u toku oročenja ukoliko pređete određeni iznos depozita
  • Ukoliko ne prekinete aktivnu štednju, niti umanjujete glavnicu tokom trajanja ugovora, u zavisnosti od perioda oročenja, odobrava se i premija čije su stope fiksne
  • Erste banka je članica Fonda za zaštitu depozita

Kalkulator aktivne štednje

Bonus

Prosječni NKS

Ukupna Kamata

Kamata sa bonusom

Obračun je isključivo informativan te se kao takav ne može koristiti u druge svrhe.

Povezani proizvodi

×
Erste mBanking
Finansijske transakcije
putem pametnog telefona
Preuzmite