Aktivna štednja

I štednja može biti aktivna – štedite kada, kako i koliko želite

  • Mogućnost višekratnih uplata za vrijeme trajanja ugovora
  • Kamata se obračunava na iznos zatečenog salda, a od trenutka svake uplate
  • Za rezidente

Prednosti

  • Sredstva su vam na raspolaganju u svakom trenutku
  • Minimalan početni ulog  iznosi 20 eura, a svaki naredni je po vašoj želji
  • Višekratne uplate možete obavljati i putem trajnog naloga
  • Visina kamatne stope se uvećava u toku oročenja ukoliko pređete određeni iznos depozita
  • Ukoliko ne prekinete aktivnu štednju, niti umanjujete glavnicu tokom trajanja ugovora, u zavisnosti od perioda oročenja, odobrava se i premija čije su stope fiksne   
  • Erste bank AD Podgorica je članica sistema za zaštitu depozita.

Kalkulator aktivne štednje

Bonus

Prosječni NKS

Ukupna Kamata

Kamata sa bonusom

Obračun je isključivo informativan te se kao takav ne može koristiti u druge svrhe.

Povezani proizvodi