OBAVJEŠTENJE BANKE O PRAVU NA MORATORIJUM KORISNICIMA KREDITA

U skladu sa Odlukom o privremenim mjerama za ublažavanje negativnih uticaja novog koronavirusa na finansijski sistem („Sl.list Crne Gore“ br. 19/20), a u cilju ublažavanja negativnih uticaja na građane i privredu, obavještavamo vas da za vrijeme trajanja Odluke korisnici kredita (pravna lica, fizička lica, preduzetnici i ostali korisnici kredita) imaju pravo na privremenu obustavu plaćanja obaveza po osnovu kredita u trajanju do 90 dana, odnosno… Saznajte više

 

OBAVJEŠTENJE OD STRANE KORISNIKA KREDITA O PRIHVATANJU MORATORIJUMA ZA FIZIČKA LICA

U skladu sa Odlukom o privremenim mjerama za ublažavanje negativnih uticaja novog koronavirusa na finansijski sistem… Saznajte više

 

OBAVJEŠTENJE OD STRANE KORISNIKA KREDITA O PRIHVATANJU MORATORIJUMA ZA PRAVNA LICA

U skladu sa Odlukom o privremenim mjerama za ublažavanje negativnih uticaja novog koronavirusa na finansijski sistem… Saznajte više

 

UKOLIKO ŽELITE ON-LINE DA POŠALJETE OBAVJEŠTENJE O PRIHVATANJU MORATORIJUMA OD STRANE KORISNIKA KREDITA KLIKNITE OVDJE

Aktivna štednja

I štednja može biti aktivna – štedite kada, kako i koliko želite

  • Mogućnost višekratnih uplata za vrijeme trajanja ugovora
  • Kamata se obračunava na iznos zatečenog salda, a od trenutka svake uplate
  • Za rezidente

Prednosti

  • Sredstva su vam na raspolaganju u svakom trenutku
  • Minimalan početni ulog  iznosi 20 eura, a svaki naredni je po vašoj želji
  • Višekratne uplate možete obavljati i putem trajnog naloga
  • Visina kamatne stope se uvećava u toku oročenja ukoliko pređete određeni iznos depozita
  • Ukoliko ne prekinete aktivnu štednju, niti umanjujete glavnicu tokom trajanja ugovora, u zavisnosti od perioda oročenja, odobrava se i premija čije su stope fiksne
  • Erste banka je članica Fonda za zaštitu depozita

Kalkulator aktivne štednje

Bonus

Prosječni NKS

Ukupna Kamata

Kamata sa bonusom

Obračun je isključivo informativan te se kao takav ne može koristiti u druge svrhe.

Povezani proizvodi

×
Erste mBanking
Finansijske transakcije
putem pametnog telefona
Preuzmite