OBAVJEŠTENJE BANKE O PRAVU NA MORATORIJUM KORISNICIMA KREDITA

U skladu sa Odlukom o privremenim mjerama za ublažavanje negativnih uticaja novog koronavirusa na finansijski sistem („Sl.list Crne Gore“ br. 19/20), a u cilju ublažavanja negativnih uticaja na građane i privredu, obavještavamo vas da za vrijeme trajanja Odluke korisnici kredita (pravna lica, fizička lica, preduzetnici i ostali korisnici kredita) imaju pravo na privremenu obustavu plaćanja obaveza po osnovu kredita u trajanju do 90 dana, odnosno… Saznajte više

 

OBAVJEŠTENJE OD STRANE KORISNIKA KREDITA O PRIHVATANJU MORATORIJUMA ZA FIZIČKA LICA

U skladu sa Odlukom o privremenim mjerama za ublažavanje negativnih uticaja novog koronavirusa na finansijski sistem… Saznajte više

 

OBAVJEŠTENJE OD STRANE KORISNIKA KREDITA O PRIHVATANJU MORATORIJUMA ZA PRAVNA LICA

U skladu sa Odlukom o privremenim mjerama za ublažavanje negativnih uticaja novog koronavirusa na finansijski sistem… Saznajte više

 

UKOLIKO ŽELITE ON-LINE DA POŠALJETE OBAVJEŠTENJE O PRIHVATANJU MORATORIJUMA OD STRANE KORISNIKA KREDITA KLIKNITE OVDJE

Mastercard debitna beskontaktna kartica

Besplatno izdavanje Mastercard debitne kartice uz transakcioni račun

  • Plaćajte bez naknade na prodajnim mjestima sa oznakom Mastercard širom svijeta
  • Mogućnost on-line/internet kupovine
  • Obezbijeđena Mastercard ID Check

*Podizanje novca Erste Mastercard debitnom beskontaktnom karticom i Erste Maestro karticom bez provizije na bankomatima svih banaka u Crnoj Gori do 15. 04. 2020.

Prednosti

  • Validnost kartice  4 godine
  • 0% provizija na kupovine na POS terminalima u zemlji i inostranstvu
  • Mogućnost aktivacije usluge SMS obavještenja i praćenje transakcija po kartici
  • Mogućnost personalizacije dnevnog limita kartice
  • Besplatno podizanje novca sa bankomata u okviru Erste grupe
  • Mogućnost korišćenja dozvoljenog prekoračenja vezanog uz transakcioni račun 

Uputstvo za upotrebu Erste beskontaktnog bankomata

Povezani proizvodi

Obavještenje klijentima koji putuju van Evrope o prihvatu kartica na bankomatima Više
×
Erste mBanking
Finansijske transakcije
putem pametnog telefona
Preuzmite