Google Pay

  • Za sigurno i beskontaktno plaćanje pametnim telefonom i Erste Mastercard® karticom

Prisloni i plati uz Google PayTM

Povežite vaše Erste Mastercard® platne kartice sa uslugom Google Pay za jednostavno, sigurno i beskontaktno plaćanje.

Google Pay možete koristiti za podizanje novca na beskontaktnim bankomatima u zemlji i inostranstvu, u prodajnim objektima na POS terminalima kao i onlajn kod trgovaca koji su implementirali ovu uslugu.

Kako digitalizovati vašu Erste Mastercard® platnu karticu u Google Wallet?

Postupak digitalizacije platnih kartica je jednostavan i moguć je na dva načina: 

1. putem Erste mBanking aplikacije mobilnog bankarstva

Po obavljenoj prijavi na Erste mBanking mobilnoj aplikaciji dodirnite G Pay Baner da vidite sve platne kartice koje se mogu digitalizovati. Odaberite Dodaj u G Pay ikonu i pratite korake za dodavanje kartice.

 

2. preuzimanjem Google Wallet aplikacije sa Google Play Store 

Dodirnite ikonu aplikacije Wallet da biste je otvorili. Unutar aplikacije dodirnite + Add to Wallet ikonu te pratite korake za dodavanje kartice. 

Kako plaćati uslugom Google Pay?

 

  1. Otključajte vaš android uređaj na kojem imate digitalizovane platne kartice.
  2. Prislonite uređaj uz beskontaktni terminal za plaćanje.
  3. Sačekajte potvrdu plaćanja na ekranu Google Wallet aplikacije.

Napomena: na ovaj način se plaćanje vrši podrazumijevanom platnom karticom definisanom u Google Wallet aplikaciji.

Koristite Google Pay na prodajnim mjestima gdje vidite ove simbole:

Često postavljana pitanja