Mastercard Standard kreditna kartica

Kartica koja se u potpunosti prilagođava vašim potrebama

  • Kreditna revolving kartica
  • Kartice su obezbijeđene CHIP i PIN tehnologijom

Prednosti

Uputstvo za upotrebu bankomata

Povezani proizvodi