Naša saradnja počinje ovdje

Odaberite račun koji najviše odgovara vašim potrebama i upotpunite ga nizom pratećih proizvoda i usluga koje će vam pomoći da neometano i sigurno raspolažete svojim novcem

Odaberite vaš račun

Transakcioni račun za nacionalne platne transakcije

Transakcioni račun za međunarodne platne transakcije (USD, CHF, GBP)

Transakcioni račun za izršavanje nacionalnih i međunarodnih platnih transakcija u valuti euro za maloljetna lica

Erste Flex - Transakcioni račun za izvršavanje nacionalnih i međunarodnih platnih transakcija u valuti euro za klijente uzrasta od 18. do 23. godine*

Erste osnovni račun i osnovni račun za osjetljivu grupu potrošača