Stambeni krediti

Za trenutak kada vašim snovima zatreba malo više prostora

  • Nominalna kamatna stopa (NKS) od 3.99% + 6M EURIBOR
  • Efektivna kamatna stopa (EKS) od 4.12%
  • Bez troškova procjene nekretnine
  • Do 360 mjeseci otplate

Prednosti

  • Besplatna procjena nekretnine
  • Izdavanje Mastercard debitne beskontaktne
  • Erste povoljnosti - ostvarite popuste i do 30% na POS terminalima
  • Okvirni kredit na transakcionom računu maximum u visini dvije mjesečne zarade
  • Limit na Mastercard kreditnoj kartici maximum u visini dvije mjesečne zarade
  • Instalaciju Netbanking i mBanking servisa.

 

Kamatna stopa

Fiksna nominalna kamatna stopa

od 4.50% do 6.25%

Efektivna kamatna stopa od 4.64%

 

 

Promjenjljiva nominalna kamatna stopa vezana uz 6M Euribor

od 3.99% do 4.75%

Efektivna kamatna stopa od 4.11%

Naknada za prijevremeno zatvaranje kredita sa promjenjljivom kamatnom stopom iznosi 0€. 

Naknada za prijevremeno zatvaranje kredita sa fiksnom kamatnom stopom

U slučaju prijevremene otplate kredita BANKA ima pravo na pravednu i objektivnu naknadu za moguće troškove neposredno povezane sa prijevremenom otplatom kredita, u iznosu, na način i pod uslovima kako pozitivni propisi određuju, i to: BANČINA naknada je 1% iznosa kredita koji se prijevremeno otplaćuje ako je period između dana prijevremene otplate i roka dospijeća iz ugovora o kreditu duži od 12 mjeseci, odnosno ako period između dana prijevremene otplate i roka dospijeća iz ugovora o kreditu nije duži od 12 mjeseci, iznos naknade je 0,5% iznosa kredita koji se prijevremeno otplaćuje  BANKA ima pravo na naknadu iz ovog člana ako je iznos prijevremene otplate u periodu od 12 mjeseci veći od 10.000,00EUR.

Izračunajte mjesečni anuitet

Kamatna stopa + 6M EURIBOR

Efektivna kamatna stopa

Anuitet kredita

Ukupan iznos otplate

Ukupan iznos kamate

Kalkulator je isključivo informativnog karaktera te se kao takav ne može koristiti u druge svrhe. Unosom iznosa i roka otplate kredita možete približno izračunati iznos anuiteta. Reprezentativni primjer za svaki navedeni kredit je dostupan u Info letku niže na ovoj stranici.
U obračunu efektivne kamatne stope (EKS) u ovom kalkulatoru nije iskazan trošak provizije za obradu kredita u odnosu na EKS iskazanu u Info letku.

 Reprezentativni primjer ukupnog iznosa kredita i ukupnih troškova sa promjenjljivom nominalnom kamatnom stopom vezanom uz 6M EURIBOR

Za iznos kredita od 50.000 € uz rok otplate od 240 mjeseci, nominalna kamatna stopa tržišno indeksirana iznosi 3,99% na godišnjem nivou + 6M EURIBOR*, dok efektivna kamatna stopa iznosi 4,19% sa uračunatom administrativnom naknadom koju čine naknada za odobrenje kredita od 1%, naknada za dvije mjenice u iznosu od po 2 € i upit u Kreditni registar CBCG u iznosu od 3 € (Ukupno: 507 €). Ukupan iznos koji potrošač plaća je 73.161,06 €, dok je iznos mjesečnog anuiteta 302,73 €.

Ukupan iznos koji plaća potrošač predstavlja zbir glavnice, ukupne kamate i administrativne naknade. Ukoliko je za odobrenje kredita potrebno obezbijediti i druge instrumente obezbjeđenja, potrebno je da se potrošač obaveže na zaključenje ugovora o dodatnim uslugama, u kom slučaju u dodatne administrativne naknade (koje ne ulaze u navedeni obračun efektivne kamatne stope) spadaju i troškovi koji se odnose na te dodatne usluge (npr. troškovi za pribavljanje lista nepokretnosti, procjene predmeta zaloge, zabilježbe zaloge na nepokretnostima, polise osiguranja predmeta zaloge, registracije zaloge na pokretnim stvarima i sl.).

Napomena:
* Vrijednost 6M EURIBOR-a na dan 13. 02. 2020. Iznosi -0,357%. Banka je utvrdila donju granicu varijabilnog dijela kamatne stope (tzv. Floor) i to na iznos od 0,00% tako da će se varijabilna stopa kretati u skladu sa tržišno indeksiranom kamatnom stopom, ali uzimajući u obzir ograničenje utvrđeno donjom granicom varijabilnog dijela kamatne stope.

Povezani proizvodi