Stambeni krediti

Za trenutak kada vašim snovima zatreba malo više prostora

 • Nominalna kamatna stopa (NKS) od 3.99% + 6M EURIBOR
 • Bez troškova procjene nekretnine
 • Do 360 mjeseci otplate

Prednosti

 •  Besplatno izdavanje MasterCard debitne beskontaktne  kartice 
 • Okvirni kredit na transakcionom računu minimum u visini mjesečne zarade
 • Limit na MasterCard kreditnoj kartici minimum u visini mjesečne zarade
 • Besplatna aktivacija NetBanking servisa
 • Erste povoljnosti – ostvarite popuste i do 30%
 • Nominalna kamatna stopa (NKS) od 3,99% + 6M EURIBOR
 • Bez troškova procjene nekretnine
 • Fleksibilni otplatni period do 360 mjeseci
Više informacija

 

Kamatna stopa

Fiksna kamatna stopa

od 4.50% od 6.25%

 

 

Promjenjljiva kamatna stopa vezana uz 6M Euribor

od 3.99% do 4.75%

 

Naknada za prijevremeno zatvaranje kredita sa promjenjljivom kamatnom stopom iznosi 0€. 

Naknada za prijevremeno zatvaranje kredita sa fiksnom kamatnom stopom

U slučaju prijevremene otplate kredita BANKA ima pravo na pravednu i objektivnu naknadu za moguće troškove neposredno povezane sa prijevremenom otplatom kredita, u iznosu, na način i pod uslovima kako pozitivni propisi određuju, i to: BANČINA naknada je 1% iznosa kredita koji se prijevremeno otplaćuje ako je period između dana prijevremene otplate i roka dospijeća iz ugovora o kreditu duži od 12 mjeseci, odnosno ako period između dana prijevremene otplate i roka dospijeća iz ugovora o kreditu nije duži od 12 mjeseci, iznos naknade je 0,5% iznosa kredita koji se prijevremeno otplaćuje  BANKA ima pravo na naknadu iz ovog člana ako je iznos prijevremene otplate u periodu od 12 mjeseci veći od 10.000,00EUR.

Izračunajte mjesečni anuitet

Kamatna stopa

Efektivna kamatna stopa

Anuitet kredita

Ukupan iznos otplate

Ukupan iznos kamate

Kalkulator je isključivo informativnog karaktera te se kao takav ne može koristiti u druge svrhe. Unosom iznosa i roka otplate kredita možete približno izračunati iznos anuiteta. Reprezentativni primjer za svaki navedeni kredit je dostupan u Info letku niže na ovoj stranici.
U obračunu efektivne kamatne stope (EKS) u ovom kalkulatoru nije iskazan trošak provizije za obradu kredita u odnosu na EKS iskazanu u Info letku.

 Reprezentativni primjer ukupnog iznosa kredita i ukupnih troškova

Za iznos kredita od 50.000 € uz rok otplate od  60 mjeseci, nominalna kamatna stopa iznosi 4,75% na godišnjem nivou, dok efektivna kamatna stopa iznosi 5,29% sa uračunatom naknadom za odobrenje kredita od 1%,  naknadom za dvije mjenice u iznosu od po 2€ i uračunatim upitom u Kreditni registar CBCG u iznosu od 3€ (Ukupno: 507€).  Ukupan iznos koji klijent plaća  je 56.777,75 eura, dok je iznos mjesečnog anuiteta 937,85 eura.
Ukupan iznos koji plaća klijent predstavlja zbir glavnice, ukupne kamate i administrativne naknade. U ukupan iznos, kao i u obračun EKS nijesu uključeni troškovi za pribavljanje lista nepokretnosti, kao ni troškovi polise osiguranja (ukoliko je ista neophodna).

Povezani proizvodi