Stambeni krediti

Za trenutak kada vašim snovima zatreba malo više prostora

  • Nominalna kamatna stopa (NKS) od 3.99% + 6M EURIBOR
  • Efektivna kamatna stopa (EKS) od 4.12%
  • Bez troškova procjene nekretnine
  • Do 360 mjeseci otplate

Prednosti

  • Besplatna procjena nekretnine
  • Izdavanje Mastercard debitne beskontaktne
  • Erste povoljnosti - ostvarite popuste i do 30% na POS terminalima
  • Okvirni kredit na transakcionom računu maximum u visini dvije mjesečne zarade
  • Limit na Mastercard kreditnoj kartici maximum u visini dvije mjesečne zarade
  • Instalaciju Netbanking i mBanking servisa.

 

Kamatna stopa

Fiksna nominalna kamatna stopa

od 4.50% do 6.25%

Efektivna kamatna stopa od 5.06%

 

 

Promjenjljiva nominalna kamatna stopa vezana uz 6M Euribor

od 3.99% do 4.75%

Efektivna kamatna stopa od 4.50%

Naknada za prijevremeno zatvaranje kredita sa promjenjljivom kamatnom stopom iznosi 0€. 

Naknada za prijevremeno zatvaranje kredita sa fiksnom kamatnom stopom

U slučaju prijevremene otplate kredita BANKA ima pravo na pravednu i objektivnu naknadu za moguće troškove neposredno povezane sa prijevremenom otplatom kredita, u iznosu, na način i pod uslovima kako pozitivni propisi određuju, i to: BANČINA naknada je 1% iznosa kredita koji se prijevremeno otplaćuje ako je period između dana prijevremene otplate i roka dospijeća iz ugovora o kreditu duži od 12 mjeseci, odnosno ako period između dana prijevremene otplate i roka dospijeća iz ugovora o kreditu nije duži od 12 mjeseci, iznos naknade je 0,5% iznosa kredita koji se prijevremeno otplaćuje  BANKA ima pravo na naknadu iz ovog člana ako je iznos prijevremene otplate u periodu od 12 mjeseci veći od 10.000,00EUR.

Izračunajte mjesečni anuitet

Kamatna stopa + 6M EURIBOR

Efektivna kamatna stopa

Anuitet kredita

Ukupan iznos otplate

Ukupan iznos kamate

Kalkulator je isključivo informativnog karaktera te se kao takav ne može koristiti u druge svrhe. Unosom iznosa i roka otplate kredita možete približno izračunati iznos anuiteta. Reprezentativni primjer za svaki navedeni kredit je dostupan u  Info letku  niže na ovoj stranici.
U obračunu efektivne kamatne stope (EKS) u ovom kalkulatoru nisu iskazani svi troškovi u odnosu na EKS iskazani u Info letku.

Reprezentativni primjer ukupnog iznosa kredita i ukupnih troškova za Stambeni kredit sa promjenjljivom nominalnom kamatnom stopom vezanom uz 6M EURIBOR

Za iznos kredita od 50.000,00 € uz rok otplate od 240 mjeseci, nominalna kamatna stopa tržišno indeksirana iznosi 3,99% na godišnjem nivou + 6M EURIBOR, dok efektivna kamatna stopa iznosi 4,50%. U obračun efektivne kamatne stope, uključena je nominalna kamatna stopa, naknada za obradu kreditnog zahtjeva od 1,00%, naknada za dvije mjenice u iznosu od 4,00€, naknada za upit u Kreditni registar CBCG u iznosu od 3,00€, naknada za održavanje transakcionog računa za nacionalne platne transakcije,za zaposlenog, za ukupan rok otplate kredita  u iznosu od 237,60€, trošak polise osiguranja života u iznosu od 969,60 €, trošak polise osiguranja imovine u iznosu od 139,85 € , trošak pribavljanja lista nepokretnosti u iznosu od 5,00€, trošak notara u iznosu od 302,50€ sa uračunatim PDV-om i trošak upisa hipoteke u iznosu od 30,80€. Ukupan iznos koji potrošač plaća iznosi 74.846,41 € i predstavlja zbir glavnice kredita, ukupne kamate i ostalih naknada i troškova u vezi sa odobrenjem kredita dok je iznos mjesečnog anuiteta 302,73 €.

Kreditor može promijeniti naknadu za održavanje računa nakon prethodno objavljenih izmjena, u skladu za odredbama Zakona o platnom prometu. Iznos premije osiguranja života plaća se po dinamici koju potrošač odabere (jednokratno / godišnje / kvartalno / polugodišnje / mjesečno) i zavisi od pola,starosne dobi i zdravstvenog stanja klijenta. Pristupna starost uzeta u primjeru je 35 godina, pol muški.

U cilju određivanja sledećih troškova: osiguranja imovine, pribavljanja lista nepokretnosti, notara, upisa hipoteke, korišćena je površina stambenog objekta od 40 m2, građevinske vrijednosti 600,00€ po m2.Iznos premije osiguranja imovine se plaća jednokratno, prije isplate kredita.Trošak notara može imati manjih odstupanja u zavisnosti od okolnosti slučaja (broja založnih dužnika i dr.). 

Trošak procjene nepokretnosti pada na teret Kreditora.

*Kamatnu stopu čine: fiksni dio kamatne stope koji iznosi 3,99 % i promenljivi dio kamatne stope u visini referentne kamatne stope 6-mjesečnog EURIBOR-a (referentna stopa).

Donja granicu varijabilnog dijela kamatne stope (tzv. Floor) iznosi od 0,00%, tako da će se varijabilna stopa kretati u skladu sa tržišno indeksiranom kamatnom stopom, ali uzimajući u obzir ograničenje utvrđeno donjom granicom varijabilnog dijela kamatne stope. Vrijednost 6M EURIBOR-a na dan 01.03.2021 iznosi - 0.508%.

Prvo kamatno razdoblje započinje prvog dana u mjesecu u toku kojeg je ovaj ugovor o kreditu zaključen i završava se istekom 6 (šest) mjeseci računajući od tog dana. Svako sljedeće kamatno razdoblje je 6 (šest) mjeseci računajući od završetka prethodnog kamatnog razdoblja. Visina referentne kamatne stope utvrđuje se, za svako kamatno razdoblje, u visini 6mjesečnog (šestomjesečnog) EURIBOR-a utvrđenog i objavljenog od strane ovlaštenog informacijskog sistema/administratora (u trenutku zaključenja ovog Ugovora THOMSON REUTERS) nakon 12:00 sati po srednjeevropskom vremenu za dan koji nastupa dva relevantna dana prije početka tog kamatnog razdoblja. Relevantnim danima će se smatrati oni dani za koje je objavljena vrijednost EURIBOR-a uz uslov da je za svaki od ta dva dana objavljena vrijednost EURIBOR-a. U slučaju promjene ovlašćenog informacijskog sistema/administratora kao i vremena i pravila utvrđivanja i objavljivanja referentne kamatne stope koristiće se ovlašćeni informacijski sistemi/administrator, kao i vrijeme i pravila utvrđivanja i objavljivanja koja važe u trenutku utvrđivanja i objavljivanja referentne kamatne stope.

Povezani proizvodi