Stambeni krediti

Za trenutak kada vašim snovima zatreba malo više prostora

  • Nominalna kamatna stopa (NKS) od 3.49% + 6M EURIBOR
  • Efektivna kamatna stopa (EKS) od 3.98%
  • Bez troškova procjene nekretnine
  • Do 360 mjeseci otplate

Prednosti

  • Besplatna procjena nekretnine
  • Izdavanje Mastercard debitne beskontaktne
  • Erste povoljnosti - ostvarite popuste i do 30% na POS terminalima
  • Okvirni kredit na transakcionom računu maximum u visini dvije mjesečne zarade
  • Limit na Mastercard kreditnoj kartici maximum u visini dvije mjesečne zarade
  • Instalaciju Netbanking i mBanking servisa.

 

Kamatna stopa

Fiksna nominalna kamatna stopa

od 4.10% do 6.25%

Efektivna kamatna stopa od 4.77%

 

 

Promjenjljiva nominalna kamatna stopa vezana uz 6M Euribor

od 3.49% do 4.75%

Efektivna kamatna stopa od 3.98%

Naknada za prijevremeno zatvaranje kredita sa promjenjljivom kamatnom stopom iznosi 0€. 

Naknada za prijevremeno zatvaranje kredita sa fiksnom kamatnom stopom

U slučaju prijevremene otplate kredita BANKA ima pravo na pravednu i objektivnu naknadu za moguće troškove neposredno povezane sa prijevremenom otplatom kredita, u iznosu, na način i pod uslovima kako pozitivni propisi određuju, i to: naknada može iznositi do 1% iznosa kredita koji se prijevremeno otplaćuje ako je period između dana prijevremene otplate i roka dospijeća iz ugovora o kreditu duži od 12 mjeseci, odnosno naknada može iznositi do 0,5% iznosa kredita koji se prijevremeno otplaćuje, ako period između dana prijevremene otplate i roka dospijeća iz ugovora o kreditu nije duži od 12 mjeseci. BANKA ima pravo na naknadu iz ovog člana ako je iznos prijevremene otplate u periodu od 12 mjeseci veći od 10.000,00EUR.

Izračunajte mjesečni anuitet

Kamatna stopa

{{kamata2}} %

Efektivna kamatna stopa

{{eks2}} %

Anuitet kredita

{{rata}} €

Ukupan iznos otplate

{{ukupaniznos}} €

Ukupan iznos kamate

{{kamate}} €

Kalkulator je isključivo informativnog karaktera te se kao takav ne može koristiti u druge svrhe. Unosom iznosa i roka otplate kredita možete približno izračunati iznos anuiteta. Reprezentativni primjer za svaki navedeni kredit je dostupan u Info letku niže na ovoj stranici. U obračun efektivne kamatne stope (EKS) u ovom kalkulatoru nije iskazan trošak provizije za obradu kredita, kao i ostale naknade i troškovi u vezi sa odobrenjem kredita u odnosu na EKS iskazanu u Info letku.

 

Reprezentativni primjer ukupnog iznosa kredita i ukupnih troškova za Stambeni kredit sa promjenjljivom nominalnom kamatnom stopom vezanom uz 6M EURIBOR

Za iznos kredita od 50.000,00 € uz rok otplate od 240 mjeseci, nominalna kamatna stopa tržišno indeksirana iznosi 3,49% na godišnjem nivou + 6M EURIBOR, dok efektivna kamatna stopa iznosi 3.98%. U obračun efektivne kamatne stope, uključena je nominalna kamatna stopa, naknada za obradu kreditnog zahtjeva od 1,00%, naknada za dvije mjenice u iznosu od 4,00 €, naknada za upit u Kreditni registar CBCG u iznosu od 3,00 €, naknada za održavanje transakcionog računa, za zaposlenog, za ukupan rok otplate kredita u iznosu od 237,60 €, trošak polise osiguranja života u iznosu od 955,20 €, trošak polise osiguranja imovine u iznosu od 139,85 € , trošak pribavljanja lista nepokretnosti u iznosu od 5,00 €, trošak notara u iznosu od 302,50 € sa uračunatim PDV-om i trošak upisa hipoteke u iznosu od 30,80 €. Ukupan iznos koji potrošač plaća iznosi 71.664,05 € i predstavlja zbir glavnice kredita, ukupne kamate i ostalih naknada i troškova u vezi sa odobrenjem kredita dok je iznos mjesečnog anuiteta 289,72 €.

Kreditor može promijeniti naknadu za održavanje računa nakon prethodno objavljenih izmjena, u skladu za odredbama Zakona o platnom prometu. Iznos premije osiguranja života plaća se po dinamici koju potrošač odabere (jednokratno / godišnje / kvartalno / polugodišnje / mjesečno) i zavisi od pola,starosne dobi i zdravstvenog stanja klijenta. Pristupna starost uzeta u primjeru je 35 godina, pol muški. U cilju određivanja sledećih troškova: osiguranja imovine, pribavljanja lista nepokretnosti, notara, upisa hipoteke, korišćena je površina stambenog objekta od 40 m2, građevinske vrijednosti 600,00 € po m2.Iznos premije osiguranja imovine se plaća jednokratno, prije isplate kredita.Trošak notara može imati manjih odstupanja u zavisnosti od okolnosti slučaja (broja založnih dužnika i dr.). Trošak procjene nepokretnosti pada na teret Kreditora.

**Kamatnu stopu čine: fiksni dio kamatne stope koji iznosi 3,49 % i promenljivi dio kamatne stope u visini referentne kamatne stope 6-mjesečnog EURIBOR-a (referentna stopa).

Donja granicu varijabilnog dijela kamatne stope (tzv. Floor) iznosi od 0,00%, tako da će se varijabilna stopa kretati u skladu sa tržišno indeksiranom kamatnom stopom, ali uzimajući u obzir ograničenje utvrđeno donjom granicom varijabilnog dijela kamatne stope. Vrijednost 6M EURIBOR-a na dan 01.03.2021 iznosi - 0.508%.

Prvo kamatno razdoblje započinje prvog dana u mjesecu u toku kojeg je ovaj ugovor o kreditu zaključen i završava se istekom 6 (šest) mjeseci računajući od tog dana. Svako sljedeće kamatno razdoblje je 6 (šest) mjeseci računajući od završetka prethodnog kamatnog razdoblja. Visina referentne kamatne stope utvrđuje se, za svako kamatno razdoblje, u visini 6mjesečnog (šestomjesečnog) EURIBOR-a utvrđenog i objavljenog od strane ovlaštenog informacijskog sistema/administratora (u trenutku zaključenja ovog Ugovora THOMSON REUTERS) nakon 12:00 sati po srednjeevropskom vremenu za dan koji nastupa dva relevantna dana prije početka tog kamatnog razdoblja. Relevantnim danima će se smatrati oni dani za koje je objavljena vrijednost EURIBOR-a uz uslov da je za svaki od ta dva dana objavljena vrijednost EURIBOR-a. U slučaju promjene ovlašćenog informacijskog sistema/administratora kao i vremena i pravila utvrđivanja i objavljivanja referentne kamatne stope koristiće se ovlašćeni informacijski sistemi/administrator, kao i vrijeme i pravila utvrđivanja i objavljivanja koja važe u trenutku utvrđivanja i objavljivanja referentne kamatne stope..

Povezani proizvodi