Gotovinski krediti za penzionere

Krediti za zlatno doba

  • Iznos kredita do 25.000€

 

Kamatna stopa

Fiksna kamatna stopa

od 6.50% do 9.49%

KS-penzioneri-od
KS-penzioneri-od

Naknada

U slučaju prijevremene otplate kredita BANKA ima pravo na pravednu i objektivnu naknadu za moguće troškove neposredno povezane sa prijevremenom otplatom kredita, u iznosu, na način i pod uslovima kako pozitivni propisi određuju, i to: BANČINA naknada je 1% iznosa kredita koji se prijevremeno otplaćuje ako je period između dana prijevremene otplate i roka dospijeća iz ugovora o kreditu duži od 12 mjeseci, odnosno ako period između dana prijevremene otplate i roka dospijeća iz ugovora o kreditu nije duži od 12 mjeseci, iznos naknade je 0,5% iznosa kredita koji se prijevremeno otplaćuje  BANKA ima pravo na naknadu iz ovog člana ako je iznos prijevremene otplate u periodu od 12 mjeseci veći od 10.000,00EUR.

Izračunajte mjesečni anuitet

Kamatna stopa

Efektivna kamatna stopa

Anuitet kredita

Ukupan iznos otplate

Ukupan iznos kamate

Kalkulator je isključivo informativnog karaktera te se kao takav ne može koristiti u druge svrhe. Unosom iznosa i roka otplate kredita možete približno izračunati iznos anuiteta. Reprezentativni primjer za svaki navedeni kredit je dostupan u Info letku niže na ovoj stranici.
U obračunu efektivne kamatne stope (EKS) u ovom kalkulatoru nije iskazan trošak provizije za obradu kredita u odnosu na EKS iskazanu u Info letku.

Reprezentativni primjeri ukupnog iznosa kredita i ukupnih troškova

Primjer 1: Za iznos kredita od 10.000 € uz rok otplate od 120 mjeseci, nominalna kamatna stopa iznosi 9,49% na godišnjem nivou, dok efektivna kamatna stopa iznosi 10,33% sa uračunatom administrativnom naknadom koju čine naknada za odobrenje kredita od 1,5%, naknada za dvije mjenice u iznosu od po 2€ i upit u Kreditni registar CBCG u iznosu od 3€ (ukupno: 157€). Ukupan iznos koji klijent plaća je 15.678,25 eura, dok je iznos mjesečnog anuiteta 129,34 eura.


Primjer 2: Za iznos kredita od 10.000 € uz rok otplate od 120 mjeseci, nominalna kamatna stopa iznosi 8,49% na godišnjem nivou, dok efektivna kamatna stopa iznosi 9,10% sa uračunatom administrativnom naknadom koju čine naknada za odobrenje kredita od 1 %, naknada za dvije mjenice u iznosu od po 2€ i upit u Kreditni registar CBCG u iznosu od 3€ (ukupno: 107€). Ukupan iznos koji klijent plaća je 14.979,05 eura, dok je iznos mjesečnog anuiteta 123,93 eura.


Ukupan iznos koji plaća klijent predstavlja zbir glavnice, ukupne kamate i administrativne naknade. Ukoliko je za odobrenje kredita potrebno obezbijediti i druge instrumente obezbjeđenja, potrebno je da se klijent obaveže na zaključenje ugovora o dodatnim uslugama, u kom slučaju u dodatne administrativne naknade (koje ne ulaze u navedeni obračun efektivne kamatne stope) spadaju i troškovi koji se odnose na te dodatne usluge (npr. troškovi za pribavljanje lista nepokretnosti, procjene predmeta zaloge, zabilježbe zaloge na nepokretnostima, polise osiguranja predmeta zaloge, registracije zaloge na pokretnim stvarima i sl.).

Povezani proizvodi

×
Erste mBanking
Finansijske transakcije
putem pametnog telefona
Preuzmite