Gotovinski krediti za penzionere

Krediti za zlatno doba

  • Iznos kredita do 20.000€
  • Posebne pogodnosti uz polisu osiguranja

 

Kamatna stopa

Fiksna kamatna stopa

od 6.50% do 8.49%

KS-penzioneri-od
KS-penzioneri-od

Naknada

U slučaju prijevremene otplate kredita BANKA ima pravo na pravednu i objektivnu naknadu za moguće troškove neposredno povezane sa prijevremenom otplatom kredita, u iznosu, na način i pod uslovima kako pozitivni propisi određuju, i to: BANČINA naknada je 1% iznosa kredita koji se prijevremeno otplaćuje ako je period između dana prijevremene otplate i roka dospijeća iz ugovora o kreditu duži od 12 mjeseci, odnosno ako period između dana prijevremene otplate i roka dospijeća iz ugovora o kreditu nije duži od 12 mjeseci, iznos naknade je 0,5% iznosa kredita koji se prijevremeno otplaćuje  BANKA ima pravo na naknadu iz ovog člana ako je iznos prijevremene otplate u periodu od 12 mjeseci veći od 10.000,00EUR.

Izračunajte mjesečni anuitet

Kamatna stopa

Efektivna kamatna stopa

Anuitet kredita

Ukupan iznos otplate

Ukupan iznos kamate

Kalkulator je isključivo informativnog karaktera te se kao takav ne može koristiti u druge svrhe. Unosom iznosa i roka otplate kredita možete približno izračunati iznos anuiteta. Reprezentativni primjer za svaki navedeni kredit je dostupan u Info letku niže na ovoj stranici.
U obračunu efektivne kamatne stope (EKS) u ovom kalkulatoru nije iskazan trošak provizije za obradu kredita u odnosu na EKS iskazanu u Info letku.

Reprezentativni primjer ukupnog iznosa kredita i ukupnih troškova

Za iznos kredita od 15.000 € uz rok otplate od  120 mjeseci, nominalna kamatna stopa iznosi 7,79% na godišnjem nivou, dok efektivna kamatna stopa iznosi 8,46% sa uračunatom naknadom za odobrenje kredita od 1,50%,  naknadom za dvije mjenice u iznosu od po 2€ i uračunatim upitom u Kreditni registar CBCG u iznosu od 3€ (Ukupno: 157€).  Ukupan iznos koji klijent plaća  je 21.871,89 eura, dok je iznos mjesečnog anuiteta 180,33 eura.
Ukupan iznos koji plaća klijent predstavlja zbir glavnice, ukupne kamate i administrativne naknade. U ukupan iznos, kao i u obračun EKS nijesu uključeni troškovi za pribavljanje lista nepokretnosti i procjene nekretnine, kao ni troškovi polise osiguranja (ukoliko je ista neophodna).

Povezani proizvodi