Krediti za penzionere

Krediti za zlatno doba

  • Iznos kredita do 25.000€

 

Kamatna stopa

Fiksna nominalna kamatna stopa

od 6.50% do 9.49%

Efektivna kamatna stopa

od 7.41%

KS-penzioneri-od
KS-penzioneri-od

Naknada

U slučaju prijevremene otplate kredita BANKA ima pravo na pravednu i objektivnu naknadu za moguće troškove neposredno povezane sa prijevremenom otplatom kredita, u iznosu, na način i pod uslovima kako pozitivni propisi određuju, i to: naknada može iznositi do 1% iznosa kredita koji se prijevremeno otplaćuje ako je period između dana prijevremene otplate i roka dospijeća iz ugovora o kreditu duži od 12 mjeseci, odnosno naknada može iznositi do 0,5% iznosa kredita koji se prijevremeno otplaćuje, ako period između dana prijevremene otplate i roka dospijeća iz ugovora o kreditu nije duži od 12 mjeseci. BANKA ima pravo na naknadu iz ovog člana ako je iznos prijevremene otplate u periodu od 12 mjeseci veći od 10.000,00EUR.

Izračunajte mjesečni anuitet

Kamatna stopa

{{kamata2}} %

Efektivna kamatna stopa

{{eks2}} %

Anuitet kredita

{{rata}} €

Ukupan iznos otplate

{{ukupaniznos}} €

Ukupan iznos kamate

{{kamate}} €

Kalkulator je isključivo informativnog karaktera te se kao takav ne može koristiti u druge svrhe. Unosom iznosa i roka otplate kredita možete približno izračunati iznos anuiteta. Reprezentativni primjer za svaki navedeni kredit je dostupan u Info letku niže na ovoj stranici. U obračun efektivne kamatne stope (EKS) u ovom kalkulatoru nije iskazan trošak provizije za obradu kredita, kao i ostale naknade i troškovi u vezi sa odobrenjem kredita u odnosu na EKS iskazanu u Info letku.

Reprezentativni primjer ukupnog iznosa kredita i ukupnih troškova za Penzionerski kredit sa besplatnom polisom životnog osiguranja:

Za iznos kredita od 10.000,00 € uz rok otplate od 72 mjeseca, nominalna kamatna stopa iznosi 9,49% na godišnjem nivou, dok efektivna kamatna stopa iznosi 10,66%.U obračun efektivne kamatne stope, uključena je nominalna kamatna stopa, naknada za obradu kreditnog zahtjeva od 1,50%, naknada za dvije mjenice u iznosu od 4,00 €, naknada za upit u Kreditni registar CBCG u iznosu od 3,00 €, naknada za održavanje transakcionog računa, za penzionera, za ukupan rok otplate kredita u iznosu od 35,28 €. Ukupan iznos koji potrošač plaća iznosi 13.346,34 € i predstavlja zbir glavnice kredita, ukupne kamate i ostalih naknada i troškova u vezi sa odobrenjem kredita dok je iznos mjesečnog anuiteta 182,70 €. Trošak polise osiguranja života plaća kreditor. Kreditor može promijeniti naknadu za održavanje računa nakon prethodno objavljenih izmjena, u skladu za odredbama Zakona o platnom prometu.

 

Reprezentativni primjer ukupnog iznosa kredita i ukupnih troškova za Penzionerski kredit bez polise životnog osiguranja:

Za iznos kredita od 10.000,00 € uz rok otplate od 72 mjeseca, nominalna kamatna stopa iznosi 8,49% na godišnjem nivou, dok efektivna kamatna stopa iznosi 9,57%.U obračun efektivne kamatne stope, uključena je nominalna kamatna stopa, naknada za obradu kreditnog zahtjeva od 1,50%, naknada za dvije mjenice u iznosu od 4,00 €, naknada za upit u Kreditni registar CBCG u iznosu od 3,00 €, naknada za održavanje  transakcionog računa, za penzionera, za ukupan rok otplate kredita u iznosu od 35,28 €. Ukupan iznos koji potrošač plaća iznosi 12.989,29 € i predstavlja zbir glavnice kredita, ukupne kamate i ostalih naknada i troškova u vezi sa odobrenjem kredita dok je iznos mjesečnog anuiteta 177,73 €. Kreditor može promijeniti naknadu za održavanje računa nakon prethodno objavljenih izmjena, u skladu za odredbama Zakona o platnom prometu.

Povezani proizvodi