Nalog direktnog zaduženja

Izmirite svoje mjesečne obaveze automatski i bez čekanja u redovima

  • Besplatna usluga za sve vlasnike transakcionih računa u nacionalnom platnom prometu
  • Automatsko izmirivanje kompletnog iznosa vaših mjesečnih obaveza prema subjektima sa kojima Banka ima sklopljen ugovor o nalozima direktnog zaduženja
  • Unaprijedite upravljanje svojim finansijama

Prednosti

  • Banka izmiruje vašu obavezu u vaše ime i sa vašeg računa u trenutku kada dospije na plaćanje
  • Nalog direktnog zaduženja je moguće ugovoriti putem NetBanking aplikacije
  • Izmirite svoje mjesečne obaveze bez čekanja u redovima

Povezni proizvodi

×
Erste mBanking
Finansijske transakcije
putem pametnog telefona
Preuzmite