Nalog direktnog zaduženja

Izmirite svoje mjesečne obaveze automatski i bez čekanja u redovima

  • Besplatna usluga za sve vlasnike transakcionih računa u nacionalnom platnom prometu
  • Automatsko izmirivanje kompletnog iznosa vaših mjesečnih obaveza prema subjektima sa kojima Banka ima sklopljen ugovor o nalozima direktnog zaduženja
  • Unaprijedite upravljanje svojim finansijama
  • eUplatnica - omogućava vam da odaberete da li će nalog direktnog zaduženja biti izvršen automatski ili nakon potvrde e-Uplatnice

Prednosti

  • Banka izmiruje vašu obavezu u vaše ime i sa vašeg računa u trenutku kada dospije na plaćanje
  • Nalog direktnog zaduženja je moguće ugovoriti putem NetBanking ili mBanking aplikacije
  • Izmirite svoje mjesečne obaveze bez čekanja u redovima
  • eUplatnica omogućava da odaberete da li će nalog direktnog zaduženja biti izvršen automatski ili nakon potvrde e-Uplatnice
  • eUplatnica se može ugovoriti u: mBankinguNetBankingu i na šalteru

Povezani proizvodi