mBanking

Banka i finansijski savjetnik sa Vama u pokretu 24 sata dnevno, sedam dana u nedjelji

  • Jednostavan pristup bankarskim uslugama putem mobilnog telefona
  • Mogućnost plaćanja u nacionalnom i međunarodnom platnom prometu sa tekućim datumom ili datumom unaprijed
  • Niža provizija za izvršenje naloga u nacionalnom platnom prometu
  • Podržano za dva operativna sistema Android i iOS

* Bez plaćanja prve tri mjesečne naknade  za novougovorene pakete NetBanking i mBanking usluga

Prednosti

Erste mBanking - uputstvo za korišćenje mobilne aplikacije

Povezani proizvodi