OBAVJEŠTENJE BANKE O PRAVU NA MORATORIJUM KORISNICIMA KREDITA

U skladu sa Odlukom o privremenim mjerama za ublažavanje negativnih uticaja novog koronavirusa na finansijski sistem („Sl.list Crne Gore“ br. 19/20), a u cilju ublažavanja negativnih uticaja na građane i privredu, obavještavamo vas da za vrijeme trajanja Odluke korisnici kredita (pravna lica, fizička lica, preduzetnici i ostali korisnici kredita) imaju pravo na privremenu obustavu plaćanja obaveza po osnovu kredita u trajanju do 90 dana, odnosno… Saznajte više

 

OBAVJEŠTENJE OD STRANE KORISNIKA KREDITA O PRIHVATANJU MORATORIJUMA ZA FIZIČKA LICA

U skladu sa Odlukom o privremenim mjerama za ublažavanje negativnih uticaja novog koronavirusa na finansijski sistem… Saznajte više

 

OBAVJEŠTENJE OD STRANE KORISNIKA KREDITA O PRIHVATANJU MORATORIJUMA ZA PRAVNA LICA

U skladu sa Odlukom o privremenim mjerama za ublažavanje negativnih uticaja novog koronavirusa na finansijski sistem… Saznajte više

 

UKOLIKO ŽELITE ON-LINE DA POŠALJETE OBAVJEŠTENJE O PRIHVATANJU MORATORIJUMA OD STRANE KORISNIKA KREDITA KLIKNITE OVDJE

mBanking

Banka i finansijski savjetnik sa Vama u pokretu 24 sata dnevno, sedam dana u nedjelji

  • Bez naknade za sve elektronske naloge fizičkih lica u nacionalnom platnom prometu koji su kreirani putem NetBanking ili mBanking servisa do 15. 04. 2020.
  • Jednostavan pristup bankarskim uslugama putem mobilnog telefona
  • Mogućnost plaćanja u nacionalnom i međunarodnom platnom prometu sa tekućim datumom ili datumom unaprijed
  • Niža provizija za izvršenje naloga u nacionalnom platnom prometu
  • Podržano za dva operativna sistema Android i iOS

* Ukoliko ugovorite servis elektronskog bankarstva mBanking do 15. 04. 2020, bićete oslobođeni plaćanja mjesečne naknade za korišćenje servisa tokom prva  tri mjeseca.

Prednosti

 

Erste - mBanking

Erste mBanking - uputstvo za korišćenje mobilne aplikacije

Povezani proizvodi