Trajni nalog

Automatizujte plaćanje svojih redovnih obaveza i izbjegnite duge redove u banci

  • Besplatna usluga za sve vlasnike računa u Erste banci
  • Ovlastite banku da u vaše ime i sa vašeg računa vrši prenos sredstava na periodičnom nivou
  • Unaprijedite upravljanje svojim finansijama

Prednosti

  • Ne brinite o svojim obavezama, dozvolite nam da mi o tome vodimo računa umjesto vas
  • Izmirite svoje periodične obaveze bez čekanja u redu – račune, kiriju, polise osiguranja, rate za kredite, lizing ili kreditnu karticu
  • Iznos plaćanja može biti fiksan ili varijabilan (definisan od strane preduzeća na čiji račun će se sredstva prenijeti i koji varira iz mjeseca u zavisnosti od obračuna) 

ERSTE - Trajni nalog

Povezani proizvodi