OBAVJEŠTENJE BANKE O PRAVU NA MORATORIJUM KORISNICIMA KREDITA

U skladu sa Odlukom o privremenim mjerama za ublažavanje negativnih uticaja novog koronavirusa na finansijski sistem („Sl.list Crne Gore“ br. 19/20), a u cilju ublažavanja negativnih uticaja na građane i privredu, obavještavamo vas da za vrijeme trajanja Odluke korisnici kredita (pravna lica, fizička lica, preduzetnici i ostali korisnici kredita) imaju pravo na privremenu obustavu plaćanja obaveza po osnovu kredita u trajanju do 90 dana, odnosno… Saznajte više

 

OBAVJEŠTENJE OD STRANE KORISNIKA KREDITA O PRIHVATANJU MORATORIJUMA ZA FIZIČKA LICA

U skladu sa Odlukom o privremenim mjerama za ublažavanje negativnih uticaja novog koronavirusa na finansijski sistem… Saznajte više

 

OBAVJEŠTENJE OD STRANE KORISNIKA KREDITA O PRIHVATANJU MORATORIJUMA ZA PRAVNA LICA

U skladu sa Odlukom o privremenim mjerama za ublažavanje negativnih uticaja novog koronavirusa na finansijski sistem… Saznajte više

 

UKOLIKO ŽELITE ON-LINE DA POŠALJETE OBAVJEŠTENJE O PRIHVATANJU MORATORIJUMA OD STRANE KORISNIKA KREDITA KLIKNITE OVDJE

Trajni nalog

Automatizujte plaćanje svojih redovnih obaveza i izbjegnite duge redove u banci

  • Besplatna usluga za sve vlasnike računa u Erste banci
  • Ovlastite banku da u vaše ime i sa vašeg računa vrši prenos sredstava na periodičnom nivou
  • Unaprijedite upravljanje svojim finansijama

Prednosti

  • Ne brinite o svojim obavezama, dozvolite nam da mi o tome vodimo računa umjesto vas
  • Izmirite svoje periodične obaveze bez čekanja u redu – račune, kiriju, polise osiguranja, rate za kredite, lizing ili kreditnu karticu
  • Iznos plaćanja može biti fiksan ili varijabilan (definisan od strane preduzeća na čiji račun će se sredstva prenijeti i koji varira iz mjeseca u zavisnosti od obračuna) 

ERSTE - Trajni nalog

Povezani proizvodi

×
Erste mBanking
Finansijske transakcije
putem pametnog telefona
Preuzmite