Trajni nalog

Automatizujte plaćanje svojih redovnih obaveza i izbjegnite duge redove u banci

  • Besplatna usluga za sve vlasnike računa u Erste banci
  • Ovlastite banku da u vaše ime i sa vašeg računa vrši prenos sredstava na periodičnom nivou
  • Unaprijedite upravljanje svojim finansijama

Prednosti

ERSTE - Trajni nalog

Povezani proizvodi