Lizing

Fleksibilnost u kombinaciji sa praktičnošću

  • Finansijski lizing je način finansiranja ličnih vozila, motora i plovila, koji su klijentu potrebni za korišćenje u privatne svrhe, a omogućava da nakon isteka ugovora postanete vlasnik predmeta lizinga.
  • Finansiramo sve vrste putničkih i polovnih vozila od ovlašćenih distributera bez obzira na marku i tip.
  • Lizing je najčešće trostrani odnos i čini ga: dobavljač predmeta lizinga, davalac lizinga, primalac lizinga.

Ključni pojmovi lizinga