Stambeni krediti sa kombinovanom kamatnom stopom

Kad vlasništvo nad stanom postane stvarnost!

Prednosti

  • Bez naknade za procjenu nekretnine
  • Besplatno izdavanje Mastercard debitne beskontaktne kartice
  • Erste povoljnosti - ostvarite popuste i do 30% na POS terminalima
  • Okvirni kredit na transakcionom računu u visini do tri mjesečne zarade* i bez naknade za obradu okvirnog kredita
  • Limit na Mastercard kreditnoj kartici u visini do dvije mjesečne zarade*
  • Instalaciju NetBanking i mBanking servisa

*ukupan limit za okvirni kredit zajedno sa limitom za Mastercard kreditnu karticu ne može biti veći od četiri mjesečne zarade

 

Kamatna stopa

Nominalna fiksna kamatna stopa za prvih 5 godina

 od 4,99%

Nominalna promjenljiva  kamatna stopa  za preostali rok otplate

od 3,49% + 6M EURIBOR

 

 

Efektivna kamatna stopa

od 6,45%

Reprezentativni primjer ukupnog iznosa kredita i ukupnih troškova za Stambeni kredit sa kombinovanom kamatnom stopom 

Za iznos stambenog kredita od 50.000,00€ uz kombinovanu kamatnu stopu koju čine fiksna nominalna kamatna stopa (NKS) prvih 5 godina u iznosu od 4,99%, a nakon toga promjenljiva nominalna kamatna stopa (NKS) u iznosu od 3,49% + 6M Euribor, rok otplate 180 mjeseci, efektivna kamatna stopa (EKS) koja iznosi 6,45%, mjesečni anuitet za vrijeme primjene fiksne NKS iznosi 395,14€, mjesečni anuitet za vrijeme primjene promjenjive NKS iznosi 439,33€*, a ukupni iznos koji klijent treba da plati iznosi 77.748,65€.

U izračun EKS uključena je fiksna NKS, promjenjiva NKS, naknada za obradu kreditnog zahtjeva u iznosu od 169 €, naknada za dvije mjenice u iznosu od 4,00€, naknada za upit u Kreditni registar CBCG u iznosu od 3,00€, naknada za održavanje transakcionog računa za klijenta koji je u radnom odnosu za ukupan rok otplate kredita u iznosu od 178,20 €, trošak polise osiguranja života u iznosu od 533,52€, trošak polise osiguranja imovine u iznosu od 95,35€, trošak pribavljanja lista nepokretnosti u iznosu od 5,00€, trošak notara u iznosu od 302,50€ sa uračunatim PDV-om i trošak upisa hipoteke u iznosu od 30,80€.

Kreditor zadržava pravo promijeniti naknadu za održavanje računa, nakon prethodno objavljenih izmjena, u skladu za odredbama Zakona o platnom prometu. Iznos premije osiguranja života plaća se po dinamici koju klijent odabere (jednokratno/godišnje/ polugodišnje/kvartalno/mjesečno) i zavisi od pola, starosne dobi i zdravstvenog stanja klijenta. Pristupna starost uzeta u primjeru je 35 godina, pol muški. Iznos premije osiguranja imovine se plaća jednokratno, prije isplate kredita. U cilju određivanja sledećih troškova: osiguranja imovine, pribavljanja lista nepokretnosti, notara, upisa hipoteke, korišćena je površina stambenog objekta od 40m2, građevinske vrijednosti 600,00€ po m2.Trošak notara može imati manjih odstupanja u zavisnosti od okolnosti slučaja (broja založnih dužnika i dr.). Trošak procjene nepokretnosti pada na teret kreditora.

*Napomena: u izračun EKS-a (za period primjene promjenjive kamatne stope) se uzima vrijednost EURIBOR-a sa prvog dana u tekućem mjesecu kada se zaključuje ugovor o kreditu. U ovom primjeru je uzeta vrijednost Euribor-a na dan 01.04.2024.godine i ista iznosi 3,851% godišnje. Napominjemo da promjena vrijednosti EURIBOR-a u trenutku primjene promjenjive kamatne stope, može rezultirati većom EKS. 

Donja granicu promjenjivog dijela kamatne stope (tzv. Floor) iznosi od 0,00%, tako da će se promjenjiva stopa kretati u skladu sa tržišno indeksiranom kamatnom stopom, ali uzimajući u obzir ograničenje utvrđeno donjom granicom promjenjivog dijela kamatne stope. Prvo kamatno razdoblje započinje prvog dana u mjesecu u toku kojeg je ovaj ugovor o kreditu zaključen i završava se istekom 6 (šest) mjeseci računajući od tog dana. Svako sljedeće kamatno razdoblje je 6 (šest) mjeseci računajući od završetka prethodnog kamatnog razdoblja. Visina referentne kamatne stope utvrđuje se, za svako kamatno razdoblje, u visini 6mjesečnog (šestomjesečnog) EURIBOR-a utvrđenog i objavljenog od strane ovlaštenog informacijskog sistema/administratora (u trenutku zaključenja ovog Ugovora THOMSON REUTERS) nakon 12:00 sati po srednjeevropskom vremenu za dan koji nastupa dva relevantna dana prije početka tog kamatnog razdoblja. Relevantnim danima će se smatrati oni dani za koje je objavljena vrijednost EURIBOR-a uz uslov da je za svaki od ta dva dana objavljena vrijednost EURIBOR-a. U slučaju promjene ovlašćenog informacijskog sistema/administrator kao i vremena i pravila utvrđivanja i objavljivanja referentne kamatne stope koristiće se ovlašćeni informacijski sistemi/administrator, kao i vrijeme i pravila utvrđivanja i objavljivanja koja važe u trenutku utvrđivanja i objavljivanja referentne kamatne stope.

Rizik promjenljive kamatne stope 

Ugovaranje promjenjive kamatne stope izlaže klijenta riziku promjene kamatne stope, što može uticati na izmjenu ukupnog iznosa koji se plaća po kreditu (njegovo povećanje ili smanjenje). Npr. rast referentne kamatne stope (EURIBOR-a) uz koju je vezana kamatna stopa po kreditu, može uticati na rast mjesečnog iznosa anuiteta i uticati na finansijski položaj klijenta i sposobnost otplate kredita, ali i obrnuto (njenim smanjenjem smanjiće se iznos anuiteta). 

Vjerovatnoća promjene kamatne stope je veća što je duži rok otplate kredita. Važno je razumjeti da nije moguće izvjesno i sigurno predvidjeti događaje koji utiču na  promjenu takvih kamatnih stopa, pa je na svakoj ugovornoj strani odgovornost da procijeni svoj interes i prihvatljivost takvog rizika.

Povezani proizvodi

Transakcioni račun za nacionalne platne transakcije

Dozvoljeno prekoračenje - Okvirni kredit

Mastercard debitna beskontaktna kartica

Mastercard Standard kreditna kartica

NetBanking

Erste info