OBAVJEŠTENJE BANKE O PRAVU NA MORATORIJUM KORISNICIMA KREDITA

U skladu sa Odlukom o privremenim mjerama za ublažavanje negativnih uticaja novog koronavirusa na finansijski sistem („Sl.list Crne Gore“ br. 19/20), a u cilju ublažavanja negativnih uticaja na građane i privredu, obavještavamo vas da za vrijeme trajanja Odluke korisnici kredita (pravna lica, fizička lica, preduzetnici i ostali korisnici kredita) imaju pravo na privremenu obustavu plaćanja obaveza po osnovu kredita u trajanju do 90 dana, odnosno… Saznajte više

 

OBAVJEŠTENJE OD STRANE KORISNIKA KREDITA O PRIHVATANJU MORATORIJUMA ZA FIZIČKA LICA

U skladu sa Odlukom o privremenim mjerama za ublažavanje negativnih uticaja novog koronavirusa na finansijski sistem… Saznajte više

 

OBAVJEŠTENJE OD STRANE KORISNIKA KREDITA O PRIHVATANJU MORATORIJUMA ZA PRAVNA LICA

U skladu sa Odlukom o privremenim mjerama za ublažavanje negativnih uticaja novog koronavirusa na finansijski sistem… Saznajte više

 

UKOLIKO ŽELITE ON-LINE DA POŠALJETE OBAVJEŠTENJE O PRIHVATANJU MORATORIJUMA OD STRANE KORISNIKA KREDITA KLIKNITE OVDJE

Račun za domaći platni promet

Otvorite račun u Erste banci i upravljajte finansijama vaše poslovne organizacije lako i sigurno

  • Brzo i pouzdano izvršavanje platnih naloga
  • Brzo i kvalitetno izvještavanje o obavljenim transakcijama
  • Konkurentne tarife naknada za obavljanje platnog prometa

Prednosti

  • Brzo i pouzdano izvršavanje platnih naloga uz konkurentne tarife
  • Mogućnost dobijanja izvoda i putem e-maila
  • Mogućnost elektronskog upravljanja vašim računom sa najvećim nivoom zaštite podataka i uštedom do 25% na tarife u nacionalnom platnom prometu
  • Mogućnost ugovaranja POS uređaja za bezgotovinsku naplatu proizvoda i usluga
  • Tim finansijskih savjetnika koji vam stoji na raspolaganju

Povezani proizvodi

×
Erste mBanking
Finansijske transakcije
putem pametnog telefona
Preuzmite