Overdraft

Efikasno upravljajte vašim finansijama uz overdraft kredit – rezervu likvidnosti na transakcionom računu

  • Odobrava se na period do 1 godine
  • Sredstva dostupna 24 časa, 365 dana u godini putem debitne kartice i elektronskog bankarstva
  • Nije potrebno dokazivati namjenu korišćenja sredstava

Prednosti

  • Kredit je fluktuirajući, tj. otplaćuje se sa svakim prilivom sredstava na transakcioni račun
  • Otplaćeni dio kredita može se ponovo povući sve do isteka kredita
  • Kamata se plaća mjesečno samo na iskorišćeni dio sredstava

Povezani proizvodi