OBAVJEŠTENJE BANKE O PRAVU NA MORATORIJUM KORISNICIMA KREDITA

U skladu sa Odlukom o privremenim mjerama za ublažavanje negativnih uticaja novog koronavirusa na finansijski sistem („Sl.list Crne Gore“ br. 19/20), a u cilju ublažavanja negativnih uticaja na građane i privredu, obavještavamo vas da za vrijeme trajanja Odluke korisnici kredita (pravna lica, fizička lica, preduzetnici i ostali korisnici kredita) imaju pravo na privremenu obustavu plaćanja obaveza po osnovu kredita u trajanju do 90 dana, odnosno… Saznajte više

 

OBAVJEŠTENJE OD STRANE KORISNIKA KREDITA O PRIHVATANJU MORATORIJUMA ZA FIZIČKA LICA

U skladu sa Odlukom o privremenim mjerama za ublažavanje negativnih uticaja novog koronavirusa na finansijski sistem… Saznajte više

 

OBAVJEŠTENJE OD STRANE KORISNIKA KREDITA O PRIHVATANJU MORATORIJUMA ZA PRAVNA LICA

U skladu sa Odlukom o privremenim mjerama za ublažavanje negativnih uticaja novog koronavirusa na finansijski sistem… Saznajte više

 

UKOLIKO ŽELITE ON-LINE DA POŠALJETE OBAVJEŠTENJE O PRIHVATANJU MORATORIJUMA OD STRANE KORISNIKA KREDITA KLIKNITE OVDJE

Overdraft

Efikasno upravljajte vašim finansijama uz overdraft kredit – rezervu likvidnosti na transakcionom računu

  • Odobrava se na period do 1 godine
  • Sredstva dostupna 24 časa, 365 dana u godini putem debitne kartice i elektronskog bankarstva
  • Nije potrebno dokazivati namjenu korišćenja sredstava

Prednosti

  • Kredit je fluktuirajući, tj. otplaćuje se sa svakim prilivom sredstava na transakcioni račun
  • Otplaćeni dio kredita može se ponovo povući sve do isteka kredita
  • Kamata se plaća mjesečno samo na iskorišćeni dio sredstava

Povezani proizvodi

×
Erste mBanking
Finansijske transakcije
putem pametnog telefona
Preuzmite