E-bankarstvo

Koristite prednosti savremene tehnologije uz pouzdane elektronske servise za obavljanje bankarskih usluga

  • Servis baziran na dvije verzije Halcom programa: Personal i Corporate E-bank, koji mogu zadovoljiti potrebe kako manjih preduzeća, tako i velikih kompanija
  • Prilikom prijave i potpisivanja se koristi PIN kod i pametna kartica
  • Potrebna instalacija programa Halcom E/Bank i uslužnih programa za očitavanje sertifikata

Prednosti

  • Brzo, lako i sigurno obavite bezgotovinsko plaćanje gdje god se nalazite
  • Upravljate svojim sredstvima brže i jeftinije elektronskim putem
  • Bez odlaska u Banku, 24 sata, 7 dana u nedjelji
  • Niža provizija za izvršenje naloga u nacionalnom platnom prometu

Povezani proizvodi