OBAVJEŠTENJE BANKE O PRAVU NA MORATORIJUM KORISNICIMA KREDITA

U skladu sa Odlukom o privremenim mjerama za ublažavanje negativnih uticaja novog koronavirusa na finansijski sistem („Sl.list Crne Gore“ br. 19/20), a u cilju ublažavanja negativnih uticaja na građane i privredu, obavještavamo vas da za vrijeme trajanja Odluke korisnici kredita (pravna lica, fizička lica, preduzetnici i ostali korisnici kredita) imaju pravo na privremenu obustavu plaćanja obaveza po osnovu kredita u trajanju do 90 dana, odnosno… Saznajte više

 

OBAVJEŠTENJE OD STRANE KORISNIKA KREDITA O PRIHVATANJU MORATORIJUMA ZA FIZIČKA LICA

U skladu sa Odlukom o privremenim mjerama za ublažavanje negativnih uticaja novog koronavirusa na finansijski sistem… Saznajte više

 

OBAVJEŠTENJE OD STRANE KORISNIKA KREDITA O PRIHVATANJU MORATORIJUMA ZA PRAVNA LICA

U skladu sa Odlukom o privremenim mjerama za ublažavanje negativnih uticaja novog koronavirusa na finansijski sistem… Saznajte više

 

UKOLIKO ŽELITE ON-LINE DA POŠALJETE OBAVJEŠTENJE O PRIHVATANJU MORATORIJUMA OD STRANE KORISNIKA KREDITA KLIKNITE OVDJE

E-bankarstvo

Koristite prednosti savremene tehnologije uz pouzdane elektronske servise za obavljanje bankarskih usluga

  • Servis baziran na dvije verzije Halcom programa: Personal i Corporate E-bank, koji mogu zadovoljiti potrebe kako manjih preduzeća, tako i velikih kompanija
  • Prilikom prijave i potpisivanja se koristi PIN kod i pametna kartica
  • Potrebna instalacija programa Halcom E/Bank i uslužnih programa za očitavanje sertifikata

Prednosti

  • Brzo, lako i sigurno obavite bezgotovinsko plaćanje gdje god se nalazite
  • Upravljate svojim sredstvima brže i jeftinije elektronskim putem
  • Bez odlaska u Banku, 24 sata, 7 dana u nedjelji
  • Niža provizija za izvršenje naloga u nacionalnom platnom prometu

Povezani proizvodi

×
Erste mBanking
Finansijske transakcije
putem pametnog telefona
Preuzmite