OBAVJEŠTENJE BANKE O PRAVU NA MORATORIJUM KORISNICIMA KREDITA

U skladu sa Odlukom o privremenim mjerama za ublažavanje negativnih uticaja novog koronavirusa na finansijski sistem („Sl.list Crne Gore“ br. 19/20), a u cilju ublažavanja negativnih uticaja na građane i privredu, obavještavamo vas da za vrijeme trajanja Odluke korisnici kredita (pravna lica, fizička lica, preduzetnici i ostali korisnici kredita) imaju pravo na privremenu obustavu plaćanja obaveza po osnovu kredita u trajanju do 90 dana, odnosno… Saznajte više

 

OBAVJEŠTENJE OD STRANE KORISNIKA KREDITA O PRIHVATANJU MORATORIJUMA ZA FIZIČKA LICA

U skladu sa Odlukom o privremenim mjerama za ublažavanje negativnih uticaja novog koronavirusa na finansijski sistem… Saznajte više

 

OBAVJEŠTENJE OD STRANE KORISNIKA KREDITA O PRIHVATANJU MORATORIJUMA ZA PRAVNA LICA

U skladu sa Odlukom o privremenim mjerama za ublažavanje negativnih uticaja novog koronavirusa na finansijski sistem… Saznajte više

 

UKOLIKO ŽELITE ON-LINE DA POŠALJETE OBAVJEŠTENJE O PRIHVATANJU MORATORIJUMA OD STRANE KORISNIKA KREDITA KLIKNITE OVDJE

Medo Štedo dječja štednja u USD

Mislite o budućnosti vaše djece! Naučite ih da štede!

  • Namijenjeno najmlađima (do 18 godina)
  • Uplaćujte prema svojim mogućnostima, kako, kada i koliko želite
  • Kamata se obračunava na iznos zatečenog salda, a od trenutka svake isplate

Prednosti

  • Osim redovne kamate na štednju, ostvarujete i dodatnu premiju do 5%
  • Minimalan početni ulog iznosi 20 eura, odnosno potivvrijednost u odgovarajućoj valuti
  • Visina kamatne stope se uvećava u toku oročenja ukoliko pređete određeni iznos depozita
  • Ukoliko ne prekinete štednju niti podižete sredstva tokom trajanja ugovora, u zavisnosti od perioda oročenja, odobrava se i premija po fiksnoj stopi do 5%
  • Erste banka je članica Fonda za zaštitu depozita

Kako objasniti koncept štednje djetetu

×
Erste mBanking
Finansijske transakcije
putem pametnog telefona
Preuzmite