Medo Štedo dječja štednja

Mislite o budućnosti vaše djece! Naučite ih da štede!

  • Namijenjeno najmlađima (do 18 godina)
  • Uplaćujte prema svojim mogućnostima, kako, kada i koliko želite
  • Kamata se obračunava na iznos zatečenog salda, a od trenutka svake isplate
  • Mogućnost štednje u USD

Prednosti

Kako objasniti koncept štednje djetetu