Medo Štedo dječja štednja

Mislite o budućnosti vaše djece! Naučite ih da štede!

 • Namijenjeno najmlađima (do 18 godina)
 • Uplaćujte prema svojim mogućnostima, kako, kada i koliko želite
 • Kamata se obračunava na iznos zatečenog salda, a od trenutka svake isplate
 • Mogućnost štednje u USD

Prednosti

 • Osim redovne kamate na štednju, ostvarujete i dodatnu premiju do 5%
 • Minimalan početni ulog iznosi 20 eura, a svaki naredni je po vašoj želji
 • Višekratne uplate možete obavljati i putem trajnog naloga
 • Visina kamatne stope se uvećava u toku oročenja ukoliko pređete određeni iznos depozita
 • Ukoliko ne prekinete štednju niti podižete sredstva tokom trajanja ugovora, u zavisnosti od perioda oročenja, odobrava se i premija po fiksnoj stopi do 5%
 • Mogućnost štednje u USD
 • Erste bank AD Podgorica je članica sistema za zaštitu depozita.

Kako objasniti koncept štednje djetetu