Transakcioni račun za izvršavanje nacionalnih i međunarodnih platnih transakcija u valuti euro za maloljetna lica

  • Besplatan transakcioni račun za izvršavanje nacionalnih i međunarodnih platnih transakcija u valuti euro za maloljetna lica
  • Besplatna Erste Mastercard debitna kartica
  • Besplatan Erste info servis (SMS i Viber)

Prednosti