Transakcioni račun za izvršavanje nacionalnih i međunarodnih platnih transakcija u valuti euro za maloljetna lica

  • Besplatan transakcioni račun za izvršavanje nacionalnih i međunarodnih platnih transakcija u valuti euro za maloljetna lica do 18. godine
  • Besplatna Erste Mastercard debitna kartica do 18. godine
  • Besplatan Erste info servis (SMS i Viber) do 18. godine

Prednosti