Gotovinski krediti sa hipotekom sa kombinovanom kamatnom stopom

BEZ TROŠKA:

  • Procjene nekretnine
  • Notarske ovjere i taksi za upis hipoteke
  • Naknade za obradu kredita
  • Pribavljanja lista nepokretnosti
  • Mjenice
  • Upita u Kreditni registar CBCG

Bitni brojevi

Iznos

od 10.000€
do 150.000€

Otplatni period

do 180 mjeseci

Kombinovana kamatna stopa – Akcijiska ponuda do 31. 12. 2024.

Fiksna NKS za prvih 5 godina od 4,99%
Promjenljiva NKS za preostali rok od 3,99% + 6M EURIBOR
EKS od 6,64%
*Fiksna NKS - Fiksna nominalna kamatna stopa
**Promjenljiva NKS - Promjenljiva nominalna kamatna stopa
***EKS - Efektivna kamatna stopa

Kombinovana kamatna stopa – Redovna ponuda

Fiksna NKS za prvih 5 godina od 5,79% Promjenljiva NKS za preostali rok od 3,99% + 6M EURIBOR
EKS od 7,15%
**Fiksna NKS - Fiksna nominalna kamatna stopa
**Promjenljiva NKS - Promjenljiva nominalna kamatna stopa
***EKS - Efektivna kamatna stopa