Gotovinski krediti sa hipotekom sa fiksnom kamatnom stopom

BEZ TROŠKA:

  • Procjene nekretnine
  • Notarske ovjere i taksi za upis hipoteke
  • Naknade za obradu kredita
  • Pribavljanja lista nepokretnosti
  • Mjenice
  • Upita u Kreditni registar CBCG
Bitni brojevi

Iznos

od 10.000€
do 150.000€

Otplatni period

od 12 do 120 mjeseci

Kamatna stopa – Akcijska ponuda do 31. 12. 2024.

Fiksna NKS
od 5,99%
EKS od 6,69%
*Fiksna NKS - Fiksna nominalna kamatna stopa
**EKS - Efektivna kamatna stopa

Kamatna stopa – Redovna ponuda

Fiksna NKS
od 6,79%
EKS od 7,55%
*Fiksna NKS - Fiksna nominalna kamatna stopa
**EKS - Efektivna kamatna stopa