Gotovinski kredit sa hipotekom sa posebnim uslovima sa fiksnom i kombinovanom kamatnom stopom

BEZ TROŠKA:

  • Procjene nekretnine
  • Notarske ovjere i taksi za upis hipoteke
  • Naknade za obradu kredita
  • Pribavljanja lista nepokretnosti
  • Mjenice
  • Upita u Kreditni registar CBCG

Kamatna stopa

Fiksna nominalna kamatna stopa

od 6.79%

 

Efektivna kamatna stopa

od 7.55%

 

Kombinovana kamatna stopa

Fiksna nominalna kamatna stopa za prvih 5 godina

od 5,79%

 

Promjenljiva nominalna kamatna stopa za preostali rok

od 3,99%  + 6M EURIBOR

 

Efektivna kamatna stopa

od 7,15%