Trajni nalog

Trajni nalog štedi vrijeme koje provedete čekajući u redovima da biste platili periodične obaveze – račune, polise osiguranja, zakupe i sl

  • Plaćate svoje obaveze bez odlaska u Banku
  • Mogućnost realizacije trajnog naloga na bilo koji datum po želji korisnika
  • Mogućnost ugovaranja trajnog naloga do definisanog roka ili do otkaza usluge
  • Omogućen je prenos sa računa korisnika na račune trećih lica i/ili prenos sa jednog na drugi račun istog poslovnog subjekta
  • Usluga se ne tarifira
  • Nalog može biti u isključivo fiksnom iznosu

Povezani proizvodi