OBAVJEŠTENJE BANKE O PRAVU NA MORATORIJUM KORISNICIMA KREDITA

U skladu sa Odlukom o privremenim mjerama za ublažavanje negativnih uticaja novog koronavirusa na finansijski sistem („Sl.list Crne Gore“ br. 19/20), a u cilju ublažavanja negativnih uticaja na građane i privredu, obavještavamo vas da za vrijeme trajanja Odluke korisnici kredita (pravna lica, fizička lica, preduzetnici i ostali korisnici kredita) imaju pravo na privremenu obustavu plaćanja obaveza po osnovu kredita u trajanju do 90 dana, odnosno… Saznajte više

 

OBAVJEŠTENJE OD STRANE KORISNIKA KREDITA O PRIHVATANJU MORATORIJUMA ZA FIZIČKA LICA

U skladu sa Odlukom o privremenim mjerama za ublažavanje negativnih uticaja novog koronavirusa na finansijski sistem… Saznajte više

 

OBAVJEŠTENJE OD STRANE KORISNIKA KREDITA O PRIHVATANJU MORATORIJUMA ZA PRAVNA LICA

U skladu sa Odlukom o privremenim mjerama za ublažavanje negativnih uticaja novog koronavirusa na finansijski sistem… Saznajte više

 

UKOLIKO ŽELITE ON-LINE DA POŠALJETE OBAVJEŠTENJE O PRIHVATANJU MORATORIJUMA OD STRANE KORISNIKA KREDITA KLIKNITE OVDJE

NetBanking

Uštedite na vremenu i novcu, sigurno upravljajući finansijama online

  • Unaprijeđeni servis elektronskog bankarstva za online pristup Vašim računima i uslugama Banke
  • Prilikom prijave koristi se Erste Display kartica ili mToken
  • Obezbijeđen dodatni nivo zaštite – uz korisničko ime/ serijski broj mTokena i lozinku/mPin generiše se i jednokratna lozinka (OTP)

Prednosti

  • Bez čekanja u redovima na šalteru
  • Jednostavan pristup putem weba
  • Pregled detalja svih računa u Erste banci
  • Mogućnost plaćanja u nacionalnom i medjunarodnom platnom prometu sa tekućim datumom ili datumom unaprijed
  • Manja provizija za izvršenje naloga u nacionalnom platnom prometu
  • Kreiranje uzoraka često korišćenih naloga, narudžba izvoda i ugovaranje novih usluga banke

Net banking tutorijal - Erste banka Crna Gora

Povezani proizvodi

×
Erste mBanking
Finansijske transakcije
putem pametnog telefona
Preuzmite