Usluga preuzimanja pazara

Uštedite vrijeme predajom pazara za dnevno noćni trezor u svom prodajnom objektu

  • Pazar prikupljen u radno vrijeme banke će biti deponovan istog dana
  • Pazar prikupljen nakon radnog vremena Banke biće uplaćen na račun klijenta prvog narednog radnog dana
  • Prikupljanje pazara vrši Agencija za obezbjeđenje angažovana od strane Banke

Prednosti

  • Sigurno dostavljanje pazara do dnevno noćnog trezora banke
  • Brza uplata prikupljenog pazara na klijentov račun
  • Eliminiše se rizik čuvanja pazara u prodajnom objektu
  • Ušteda vremena

Povezani proizvodi