OBAVJEŠTENJE BANKE O PRAVU NA MORATORIJUM KORISNICIMA KREDITA

U skladu sa Odlukom o privremenim mjerama za ublažavanje negativnih uticaja novog koronavirusa na finansijski sistem („Sl.list Crne Gore“ br. 19/20), a u cilju ublažavanja negativnih uticaja na građane i privredu, obavještavamo vas da za vrijeme trajanja Odluke korisnici kredita (pravna lica, fizička lica, preduzetnici i ostali korisnici kredita) imaju pravo na privremenu obustavu plaćanja obaveza po osnovu kredita u trajanju do 90 dana, odnosno… Saznajte više

 

OBAVJEŠTENJE OD STRANE KORISNIKA KREDITA O PRIHVATANJU MORATORIJUMA ZA FIZIČKA LICA

U skladu sa Odlukom o privremenim mjerama za ublažavanje negativnih uticaja novog koronavirusa na finansijski sistem… Saznajte više

 

OBAVJEŠTENJE OD STRANE KORISNIKA KREDITA O PRIHVATANJU MORATORIJUMA ZA PRAVNA LICA

U skladu sa Odlukom o privremenim mjerama za ublažavanje negativnih uticaja novog koronavirusa na finansijski sistem… Saznajte više

 

UKOLIKO ŽELITE ON-LINE DA POŠALJETE OBAVJEŠTENJE O PRIHVATANJU MORATORIJUMA OD STRANE KORISNIKA KREDITA KLIKNITE OVDJE

Usluga preuzimanja pazara

Uštedite vrijeme predajom pazara za dnevno noćni trezor u svom prodajnom objektu

  • Pazar prikupljen u radno vrijeme banke će biti deponovan istog dana
  • Pazar prikupljen nakon radnog vremena Banke biće uplaćen na račun klijenta prvog narednog radnog dana
  • Prikupljanje pazara vrši Agencija za obezbjeđenje angažovana od strane Banke

Prednosti

  • Sigurno dostavljanje pazara do dnevno noćnog trezora banke
  • Brza uplata prikupljenog pazara na klijentov račun
  • Eliminiše se rizik čuvanja pazara u prodajnom objektu
  • Ušteda vremena

Povezani proizvodi

×
Erste mBanking
Finansijske transakcije
putem pametnog telefona
Preuzmite