Escrow račun

Prava formula za sigurnost investitora

  • Ugovor o Escrow računu zaključuju investitor (kupac), prodavac i Banka kao siguran posrednik u izvršenju obaveza iz osnovnog ugovora
  • Garancija i za kupca i za prodavca da će posao biti izvršen u skladu sa Ugovorom
  • Naknada za otvaranje i vođenje Escrow računa se ugovara sa Bankom
  • Escrow račun mogu da otvore domaći i strani poslovni subjekti

Povezani proizvodi