OBAVJEŠTENJE BANKE O PRAVU NA MORATORIJUM KORISNICIMA KREDITA

U skladu sa Odlukom o privremenim mjerama za ublažavanje negativnih uticaja novog koronavirusa na finansijski sistem („Sl.list Crne Gore“ br. 19/20), a u cilju ublažavanja negativnih uticaja na građane i privredu, obavještavamo vas da za vrijeme trajanja Odluke korisnici kredita (pravna lica, fizička lica, preduzetnici i ostali korisnici kredita) imaju pravo na privremenu obustavu plaćanja obaveza po osnovu kredita u trajanju do 90 dana, odnosno… Saznajte više

 

OBAVJEŠTENJE OD STRANE KORISNIKA KREDITA O PRIHVATANJU MORATORIJUMA ZA FIZIČKA LICA

U skladu sa Odlukom o privremenim mjerama za ublažavanje negativnih uticaja novog koronavirusa na finansijski sistem… Saznajte više

 

OBAVJEŠTENJE OD STRANE KORISNIKA KREDITA O PRIHVATANJU MORATORIJUMA ZA PRAVNA LICA

U skladu sa Odlukom o privremenim mjerama za ublažavanje negativnih uticaja novog koronavirusa na finansijski sistem… Saznajte više

 

UKOLIKO ŽELITE ON-LINE DA POŠALJETE OBAVJEŠTENJE O PRIHVATANJU MORATORIJUMA OD STRANE KORISNIKA KREDITA KLIKNITE OVDJE

Garancije i akreditivi

Relaksirajte vaš novčani tok uz Erste banku kao Garanta vaše dobre reputacije

  • Povećavajte vaš kredibilitet u trgovinskim krugovima
  • Garancije osiguravaju ispunjenje obaveza koje proističu iz ugovora
  • Akreditiv podjednako štiti i kupca i prodavca iz predmetnog posla

Prednosti

  • Uz garanciju možete dobiti bolje rokove i uslove (odložene obaveze plaćanja, dobiti plaćanje unaprijed i sl.)
  • Akreditiv omogućava minimiziranje rizika stupanja u poslovni odnos sa partnerima u međunarodnoj trgovini

ERSTE rječnik - Akreditiv ili garancija

Povezani proizvodi

×
Erste mBanking
Finansijske transakcije
putem pametnog telefona
Preuzmite