Garancije i akreditivi

Relaksirajte vaš novčani tok uz Erste banku kao Garanta vaše dobre reputacije

  • Povećavajte vaš kredibilitet u trgovinskim krugovima
  • Garancije osiguravaju ispunjenje obaveza koje proističu iz ugovora
  • Akreditiv podjednako štiti i kupca i prodavca iz predmetnog posla

Prednosti

  • Uz garanciju možete dobiti bolje rokove i uslove (odložene obaveze plaćanja, dobiti plaćanje unaprijed i sl.)
  • Akreditiv omogućava minimiziranje rizika stupanja u poslovni odnos sa partnerima u međunarodnoj trgovini

ERSTE rječnik - Akreditiv ili garancija

Povezani proizvodi