OBAVJEŠTENJE BANKE O PRAVU NA MORATORIJUM KORISNICIMA KREDITA

U skladu sa Odlukom o privremenim mjerama za ublažavanje negativnih uticaja novog koronavirusa na finansijski sistem („Sl.list Crne Gore“ br. 19/20), a u cilju ublažavanja negativnih uticaja na građane i privredu, obavještavamo vas da za vrijeme trajanja Odluke korisnici kredita (pravna lica, fizička lica, preduzetnici i ostali korisnici kredita) imaju pravo na privremenu obustavu plaćanja obaveza po osnovu kredita u trajanju do 90 dana, odnosno… Saznajte više

 

OBAVJEŠTENJE OD STRANE KORISNIKA KREDITA O PRIHVATANJU MORATORIJUMA ZA FIZIČKA LICA

U skladu sa Odlukom o privremenim mjerama za ublažavanje negativnih uticaja novog koronavirusa na finansijski sistem… Saznajte više

 

OBAVJEŠTENJE OD STRANE KORISNIKA KREDITA O PRIHVATANJU MORATORIJUMA ZA PRAVNA LICA

U skladu sa Odlukom o privremenim mjerama za ublažavanje negativnih uticaja novog koronavirusa na finansijski sistem… Saznajte više

 

UKOLIKO ŽELITE ON-LINE DA POŠALJETE OBAVJEŠTENJE O PRIHVATANJU MORATORIJUMA OD STRANE KORISNIKA KREDITA KLIKNITE OVDJE

Identifikacioni podaci

Info telefon: +382 (0)20 440 440

Fax: +382 (0)20 440 432

PIB: 02351242

Transakcioni račun za nacionalne platne transakcije: 907 – 54001 - 10

SWIFT: OPPO ME PG

Sjedište: Arsenija Boljevića 2A, 81000 Podgorica, Crna Gora

Internet: www.erstebank.me

E-mail: Info@erstebank.me

Sud upisa u registar: Privredni sud u Podgorici, reg broj 40001671

Vlasnička struktura: 100% Erste&Steiermaerkische Bank dd Rijeka

×
Erste mBanking
Finansijske transakcije
putem pametnog telefona
Preuzmite