Identifikacioni podaci

Info telefon: +382 (0)20 440 440

Fax: +382 (0)20 440 432

PIB: 02351242

Transakcioni račun za nacionalne platne transakcije: 907 – 54001 - 10

SWIFT: OPPO ME PG

Sjedište: Arsenija Boljevića 2A, 81000 Podgorica, Crna Gora

Internet: www.erstebank.me

E-mail: Info@erstebank.me

Sud upisa u registar: Privredni sud u Podgorici, reg broj 40001671

Vlasnička struktura: 100% Erste&Steiermaerkische Bank dd Rijeka

Osnovni kapital: 5,339,000.00 EUR uplaćen u cjelosti i podijeljen na 5,339 akcija, svaka nominalne vrijednosti 1,000.00 EUR