OBAVJEŠTENJE BANKE O PRAVU NA MORATORIJUM KORISNICIMA KREDITA Saznajte više

Šta znači rizičnost fonda?

Rizičnost fonda predstavlja raspon mogućih prinosa u budućnosti odnosno mogućnost da prinos na vaše ulaganje, u većoj ili manjoj mjeri, odstupa od očekivanog. Rizičniji fondovi, s većim rasponom mogućih prinosa, stoga omogućavaju potencijalno veće prinose od manje rizičnih fondova, ali i potencijalno veće gubitke. Na vama je da odlučite koji stepen rizičnosti fonda ste spremni da preuzmete.

×
Erste mBanking
Finansijske transakcije
putem pametnog telefona
Preuzmite