Transakcioni račun za nacionalne platne transakcije

Vaša ulaznica u pogodnosti koje nudi Erste banka

  • Otvaranje računa onlajn
  • Podizanje novca sa Erste bankomata u zemlji i inostranstvu bez naknade
  • Povoljnije kamate na kreditne proizvode

Prednosti

  • Neograničeni broj ovlašćenih lica
  • Povoljniji uslovi za veliki broj usluga Erste banke
  • Isplate sa transakcionog računa klijenta – bez naknade
  • Izdavanje ovlašćenja – bez naknade
  • Ugovaranje trajnog naloga – bez naknade

Povezani proizvodi