Erste Flex - Transakcioni račun za izvršavanje nacionalnih i međunarodnih platnih transakcija u valuti euro za klijente uzrasta od 18. do 23. godine*

  • Besplatan transakcioni račun za izvršavanje nacionalnih i međunarodnih platnih transakcija u valuti euro za vlasnika jednog računa uz aktiviranje servisa elektronskog bankarstva (mBanking/NetBanking)
  • Besplatna kartica za osnovnog korisnika
  • Besplatan Erste info servis (SMS i Viber)
  • Trajanje akcijskih uslova do 1. 06. 2023. godine za nove klijente

Prednosti