Hipotekarni kredit

Veći krediti za veće investicije. Dozvolite finansijskom savjetniku da vam pomogne u ispunjenju vaših želja

  • Nenamjenski kredit u iznosu do 400.000€
  • Za fizička lica sa redovnim mjesečnim primanjima
  • Za privrednike i vlasnike kompanija

Prednosti

  • Mogućnost odabira fiksne ili tržišno promjenjive kamatne stope 
  • Nenamjenski kredit
  • Namijenjen fizičkim licima sa dokumentovanim prihodima, privrednicima i vlasnicima kompanija koji prihode ostvaruju preko svojih kompanija
  • Mogućnost otplate kredita u mjesečnim ili kvartalnim anuitetima

 

Kamatna stopa

Fiksna nominalna kamatna stopa

od 6.00% od 8.99%

Efektivna kamatna stopa od 6.69%

 

 

Promjenjljiva nominalna kamatna stopa

od 5.00% + 6M Euribor

Efektivna kamatna stopa od 5,62%

Naknada za prijevremeno zatvaranje kredita sa promjenjljivom kamatnom stopom iznosi 0€. 

Naknada za prijevremeno zatvaranje kredita sa fiksnom kamatnom stopom

U slučaju prijevremene otplate kredita BANKA ima pravo na pravednu i objektivnu naknadu za moguće troškove neposredno povezane sa prijevremenom otplatom kredita, u iznosu, na način i pod uslovima kako pozitivni propisi određuju, i to: BANČINA naknada je 1% iznosa kredita koji se prijevremeno otplaćuje ako je period između dana prijevremene otplate i roka dospijeća iz ugovora o kreditu duži od 12 mjeseci, odnosno ako period između dana prijevremene otplate i roka dospijeća iz ugovora o kreditu nije duži od 12 mjeseci, iznos naknade je 0,5% iznosa kredita koji se prijevremeno otplaćuje  BANKA ima pravo na naknadu iz ovog člana ako je iznos prijevremene otplate u periodu od 12 mjeseci veći od 10.000,00EUR.

Izračunajte mjesečni anuitet

Kamatna stopa

{{kamata2}} %

Efektivna kamatna stopa

{{eks2}} %

Anuitet kredita

{{rata}} €

Ukupan iznos otplate

{{ukupaniznos}} €

Ukupan iznos kamate

{{kamate}} €

Kalkulator je isključivo informativnog karaktera te se kao takav ne može koristiti u druge svrhe. Unosom iznosa i roka otplate kredita možete približno izračunati iznos anuiteta. Reprezentativni primjer za svaki navedeni kredit je dostupan u Info letku niže na ovoj stranici. U obračun efektivne kamatne stope (EKS) u ovom kalkulatoru nije iskazan trošak provizije za obradu kredita, kao i ostale naknade i troškovi u vezi sa odobrenjem kredita u odnosu na EKS iskazanu u Info letku.

Reprezentativni primjer ukupnog iznosa kredita i ukupnih troškova za Hipotekarni kredit

Za iznos kredita od 40.000,00 € uz rok otplate od  120 mjeseci, nominalna kamatna stopa iznosi 7,50% na godišnjem nivou, dok efektivna kamatna stopa iznosi 8,30%.U obračun efektivne kamatne stope, uključena je nominalna kamatna stopa, naknada za obradu kreditnog zahtjeva od 1,00%, naknada za dvije mjenice u iznosu od 4,00€, naknada za upit u Kreditni registar CBCG u iznosu od 3,00€, naknada za održavanje transakcionog računa za nacionalne platne transakcije, za zaposlenog, za ukupan rok otplate kredita u iznosu od 118,80€, trošak polise osiguranja imovine u iznosu od 69,93 € , trošak procjene nepokretnosti u iznosu od 72,60€ sa uračunatim PDV-om, trošak pribavljanja lista nepokretnosti u iznosu od 5,00€, trošak notara u iznosu od 205,70€ sa uračunatim PDV-om i trošak upisa hipoteke u iznosu od 30,80€. Ukupan iznos koji potrošač plaća iznosi 57.886,55 € i predstavlja zbir glavnice kredita, ukupne kamate i ostalih naknada i troškova u vezi sa odobrenjem kredita dok je iznos mjesečnog anuiteta 474,81 €.

Kreditor može promijeniti naknadu za održavanje računa nakon prethodno objavljenih izmjena, u skladu za odredbama Zakona o platnom prometu.

U cilju određivanja sledećih troškova: osiguranja imovine, procjene nepokretnosti, pribavljanja lista nepokretnosti, notara, upisa hipoteke, korišćena je površina stambenog objekta od 40 m2, građevinske vrijednosti 600,00€ po m2.Iznos premije osiguranja imovine se plaća jednokratno, prije isplate kredita.Trošak notara može imati manjih odstupanja u zavisnosti od okolnosti slučaja (broja založnih dužnika i dr.).

Povezani proizvodi