Gotovinski kredit bez hipoteke

U životu je nemoguće sve predvidjeti, zato je Erste banka tu da vam pruži vjetar u leđa

  • Jednostavan i brz postupak odobravanja kredita
  • Kredit u iznosu do 25.000€ bez žiranata i hipoteka
  • Do 20.000 € bez polise životnog osiguranja

 

Kamatna stopa

Fiksna nominalna kamatna stopa

od 6.50% do 7.49%

Efektivna kamatna stopa

od 7.24%

Naknada

U slučaju prijevremene otplate kredita BANKA ima pravo na pravednu i objektivnu naknadu za moguće troškove neposredno povezane sa prijevremenom otplatom kredita, u iznosu, na način i pod uslovima kako pozitivni propisi određuju, i to: naknada može iznositi do 1% iznosa kredita koji se prijevremeno otplaćuje ako je period između dana prijevremene otplate i roka dospijeća iz ugovora o kreditu duži od 12 mjeseci, odnosno naknada može iznositi do 0,5% iznosa kredita koji se prijevremeno otplaćuje, ako period između dana prijevremene otplate i roka dospijeća iz ugovora o kreditu nije duži od 12 mjeseci. BANKA ima pravo na naknadu iz ovog člana ako je iznos prijevremene otplate u periodu od 12 mjeseci veći od 10.000,00EUR.

Izračunajte mjesečni anuitet

Kamatna stopa

{{kamata2}} %

Efektivna kamatna stopa

{{eks2}} %

Anuitet kredita

{{rata}} €

Ukupan iznos otplate

{{ukupaniznos}} €

Ukupan iznos kamate

{{kamate}} €

Kalkulator je isključivo informativnog karaktera te se kao takav ne može koristiti u druge svrhe. Unosom iznosa i roka otplate kredita možete približno izračunati iznos anuiteta. Reprezentativni primjer za svaki navedeni kredit je dostupan u Info letku niže na ovoj stranici. U obračun efektivne kamatne stope (EKS) u ovom kalkulatoru nije iskazan trošak provizije za obradu kredita, kao i ostale naknade i troškovi u vezi sa odobrenjem kredita u odnosu na EKS iskazanu u Info letku.

 

Reprezentativni primjer ukupnog iznosa kredita i ukupnih troškova za Erste gotovinski krediti i Kredit za refinansiranje sa fiksnom kamatnom stopom

Primjer 1: Za iznos kredita od 21.000,00 € uz rok otplate od 72 mjeseca, nominalna kamatna stopa iznosi 7,25%, a efektivna kamatna stopa iznosi: za žene 8,04%, za muškarce 8,38%. U obračun efektivne kamatne stope, uključena je nominalna kamatna stopa, naknada za obradu kreditnog zahtjeva od 0,50%, naknada za dvije mjenice u iznosu od 4,00 €, naknada za upit u Kreditni registar CBCG u iznosu od 3,00 €, naknada za održavanje transakcionog računa za nacionalne platne transakcije, za zaposlenog za ukupan rok otplate kredita u iznosu od 71,28 €,  trošak polise osiguranja života (u ukupnom iznosu: za muškarce od 316,79 €, za žene od 133,75 €). Ukupan iznos koji potrošač treba da plati, za žene 26.276,92 €, za muškarce 26.459,96 €,i predstavlja zbir glavnice kredita, ukupne kamate i ostalih naknada i troškova u vezi sa odobrenjem kredita dok je iznos mjesečnog anuiteta 360,56 €.

Kreditor može promijeniti naknadu za održavanje računa nakon prethodno objavljenih izmjena, u skladu za odredbama Zakona o platnom prometu. Iznos premije osiguranja života plaća se po dinamici koju potrošač odabere (jednokratno / godišnje / kvartalno / polugodišnje / mjesečno) i zavisi od pola,starosne dobi i zdravstvenog stanja klijenta.

* Pristupna starost uzeta u primjeru je 35 godina, pol ženski

**Pristupna starost uzeta u primjeru je 35 godina, pol muški.

Primjer 2: Za iznos kredita od 18.000,00 € uz rok otplate od 72 mjeseca, nominalna kamatna stopa iznosi 7,25% na godišnjem nivou, a efektivna kamatna stopa iznosi 8,01%. U obračun efektivne kamatne stope, uključena je nominalna kamatna stopa, naknada za obradu kreditnog zahtjeva od 1,00%, naknada za dvije mjenice u iznosu od 4,00 €, naknada za upit u Kreditni registar CBCG u iznosu od 3,00 €, naknada za održavanje transakcionog računa za nacionalne platne transakcije, za zaposlenog, za ukupan rok otplate kredita u iznosu od 71,28 €. Ukupan iznos koji potrošač plaća iznosi 22.509,68 € i predstavlja zbir glavnice kredita, ukupne kamate i ostalih naknada i troškova u vezi sa odobrenjem kredita dok je iznos mjesečnog anuiteta 309,05 €. Kreditor može promijeniti naknadu za održavanje računa nakon prethodno objavljenih izmjena, u skladu za odredbama Zakona o platnom prometu.

Povezani proizvodi