2017 13 APR
Press Obavještenje o izmjenama Odluke o naknadama za usluge platnog prometa u poslovanju sa fizičkim licima
  • SR

Poštovani klijenti,

Obavještavamo vas da je Banka izmijenila Odluku o naknadama za usluge platnog prometa u poslovanju sa fizičkim licima u dijelu 4. Kartično poslovanje, na način da umjesto:

        4. Kartično poslovanje

04010203 DCC-Dinamička konverzija valuta  5% na iznos

sada glasi:

        4. Kartično poslovanje

04010203 DCC-Dinamička konverzija valuta  7% na iznos

Navedene izmjene i dopune Odluke o naknadama za usluge platnog prometa u poslovanju sa fizičkim licima će se primjenjivati od 13. juna 2017.