Potrebna dokumentacija

Ovdje možete naći svu potrebnu dokumentaciju za otvaranje transakcionog računa za sve vrste poslovnih subjekata