Mastercard 3D SecureCode

Besplatna usluga sigurne online kupovine Mastercard i Maestro karticama

  • Besplatna usluga
  • Veća sigurnost online transakcija kroz provjeru lične lozinke
  • Jednostavna aktivacija i korištenje usluge

Prednosti

  • Za korišćenje usluge nije potrebna nova kartica ni poseban softver na računaru
  • Imate svoju ličnu SecureCode lozinku u koju niko sem vas nema uvid
  • Dodatni nivo sigurnosti: Kako biste bili sigurni da komunicirate s Bankom, na ekranu će se pojaviti lična poruka koju ste sami definisali prilikom aktivacije usluge

Povezani proizvodi