Na koji rok se odobravaju revolving krediti?

Krediti se odobravaju do 12 mjeseci, sa mogućnošću produženja roka.

×
Erste mBanking
Finansijske transakcije
putem pametnog telefona
Preuzmite