Može li investitior povući sredstva sa Escrow računa prije isteka ugovorenog roka?

Ne može. Nakon deponovanja, sredstva mogu biti isplaćena prodavcu samo nakon ispunjena Ugovora.

Takođe, u slučaju da se ugovor ne ispuni, sredstva će biti vraćena investitoru ali isključivo nakon isteka ugovorenog roka.

×
Erste mBanking
Finansijske transakcije
putem pametnog telefona
Preuzmite