Saradnja sa drugim institucijama

Sarađujemo sa razvojnim institucijama kako bi podržali dugoročne projekte od velikog značaja za vaš i razvoj crnogorske privrede

  • Saradnja sa Investiciono razvojnim fondom Crne Gore
  • Izuzetno povoljne kamatne stope
  • Programi zajedničkog finansiranja investicionih kredita, kratkoročnih kredita, infrastrukturnih i ekoloških projekata

Prednosti

  • Zajedničko finansiranje obuhvata projekte infrastrukturnog značaja kao i projekte koji se odnose na zaštitu životne sredine, energetsku efikasnost i obnovljive izvore energije, poljoprivredu i proizvodnju hrane, kao i ostale vrste proizvodnje
  • Obuhvata i refinansiranje i trajna obrtna sredstva

Korisne informacije

Opšta pravila za mala i srednja preduzeća:

  • Da imaju 100% privatno vlasništvo
  • Da uredno izmiruju obaveze po osnovu poreza i doprinosa 
  • Da nisu korisnici kredita datih uz garanciju Vlade Crne Gore
  • Da imaju sopstveno učešće u finansiranju a koga čine: trenutno uložena sredstva koja se nalaze u bilansima preduzeća (osnovna i obrtna) i nova ulaganja koja će biti uključena u bilanse preduzeća

Povezani proizvodi