OBAVJEŠTENJE BANKE O PRAVU NA MORATORIJUM KORISNICIMA KREDITA

U skladu sa Odlukom o privremenim mjerama za ublažavanje negativnih uticaja novog koronavirusa na finansijski sistem („Sl.list Crne Gore“ br. 19/20), a u cilju ublažavanja negativnih uticaja na građane i privredu, obavještavamo vas da za vrijeme trajanja Odluke korisnici kredita (pravna lica, fizička lica, preduzetnici i ostali korisnici kredita) imaju pravo na privremenu obustavu plaćanja obaveza po osnovu kredita u trajanju do 90 dana, odnosno… Saznajte više

 

OBAVJEŠTENJE OD STRANE KORISNIKA KREDITA O PRIHVATANJU MORATORIJUMA ZA FIZIČKA LICA

U skladu sa Odlukom o privremenim mjerama za ublažavanje negativnih uticaja novog koronavirusa na finansijski sistem… Saznajte više

 

OBAVJEŠTENJE OD STRANE KORISNIKA KREDITA O PRIHVATANJU MORATORIJUMA ZA PRAVNA LICA

U skladu sa Odlukom o privremenim mjerama za ublažavanje negativnih uticaja novog koronavirusa na finansijski sistem… Saznajte više

 

UKOLIKO ŽELITE ON-LINE DA POŠALJETE OBAVJEŠTENJE O PRIHVATANJU MORATORIJUMA OD STRANE KORISNIKA KREDITA KLIKNITE OVDJE

Saradnja sa drugim institucijama

Sarađujemo sa razvojnim institucijama kako bi podržali dugoročne projekte od velikog značaja za vaš i razvoj crnogorske privrede

  • Saradnja sa Investiciono razvojnim fondom Crne Gore
  • Izuzetno povoljne kamatne stope
  • Programi zajedničkog finansiranja investicionih kredita, kratkoročnih kredita, infrastrukturnih i ekoloških projekata

Prednosti

  • Zajedničko finansiranje obuhvata projekte infrastrukturnog značaja kao i projekte koji se odnose na zaštitu životne sredine, energetsku efikasnost i obnovljive izvore energije, poljoprivredu i proizvodnju hrane, kao i ostale vrste proizvodnje
  • Obuhvata i refinansiranje i trajna obrtna sredstva

Korisne informacije

Opšta pravila za mala i srednja preduzeća:

  • Da imaju 100% privatno vlasništvo
  • Da uredno izmiruju obaveze po osnovu poreza i doprinosa 
  • Da nisu korisnici kredita datih uz garanciju Vlade Crne Gore
  • Da imaju sopstveno učešće u finansiranju a koga čine: trenutno uložena sredstva koja se nalaze u bilansima preduzeća (osnovna i obrtna) i nova ulaganja koja će biti uključena u bilanse preduzeća

Povezani proizvodi

×
Erste mBanking
Finansijske transakcije
putem pametnog telefona
Preuzmite