Lizing

Finansiranje s fokusom na korišćenje, a ne na posjedovanje predmeta lizinga.

  • Finansijski lizing je način finansiranja ličnih vozila, motora i plovila, koji su klijentu potrebni za korišćenje u privatne svrhe, a omogućava da nakon isteka ugovora postanete vlasnik predmeta lizinga.
  • Finansiramo sve vrste putničkih i polovnih vozila od ovlašćenih distributera, bez obzira na marku i tip.
  • Lizing je najčešće trostrani odnos, i čini ga: dobavljač predmeta lizinga, davalac lizinga i primalac lizinga.

Ključni pojmovi lizinga