Kreditni limit

Ako imate čestu potrebu za kratkoročnim proizvodima (kratkoročni krediti, kreditne kartice, garancije i akreditivi) kreditni limit je pravo rješenje za vas

  • Odobrava se na period do 1 godine
  • Bez naknade ili kamatnih troškova za odobrenje kreditnog limita
  • Mogućnost povlačenja kratkoročnog proizvoda u roku od jednog dana

Prednosti

  • Mogućnost kombinacije više kratkoročnih proizvoda u skladu sa vašim potrebama
  • Istekom iskorišćenih proizvoda mogu se iznova povlačiti novi proizvodi do iznosa limita

Povezani proizvodi