OBAVJEŠTENJE BANKE O PRAVU NA MORATORIJUM KORISNICIMA KREDITA

U skladu sa Odlukom o privremenim mjerama za ublažavanje negativnih uticaja novog koronavirusa na finansijski sistem („Sl.list Crne Gore“ br. 19/20), a u cilju ublažavanja negativnih uticaja na građane i privredu, obavještavamo vas da za vrijeme trajanja Odluke korisnici kredita (pravna lica, fizička lica, preduzetnici i ostali korisnici kredita) imaju pravo na privremenu obustavu plaćanja obaveza po osnovu kredita u trajanju do 90 dana, odnosno… Saznajte više

 

OBAVJEŠTENJE OD STRANE KORISNIKA KREDITA O PRIHVATANJU MORATORIJUMA ZA FIZIČKA LICA

U skladu sa Odlukom o privremenim mjerama za ublažavanje negativnih uticaja novog koronavirusa na finansijski sistem… Saznajte više

 

OBAVJEŠTENJE OD STRANE KORISNIKA KREDITA O PRIHVATANJU MORATORIJUMA ZA PRAVNA LICA

U skladu sa Odlukom o privremenim mjerama za ublažavanje negativnih uticaja novog koronavirusa na finansijski sistem… Saznajte više

 

UKOLIKO ŽELITE ON-LINE DA POŠALJETE OBAVJEŠTENJE O PRIHVATANJU MORATORIJUMA OD STRANE KORISNIKA KREDITA KLIKNITE OVDJE

Kreditiranje inovativnih preduzeća uz INNOVFIN garanciju

Erste Banka je sklopila Protokol o poslovnoj saradnji sa Evropskim investicionim fondom za finansiranja mikro, malih i srednjih preduzeća kroz povećanu dostupnost finansijskih sredstava, a koji su usmjereni na pružanje podrške inovativnim preduzećima i investicijama namijenjenim istraživanju i razvoju u cilju povećanja konkurentnosti privrede.

  • Namijenjeno preduzećima i investicijama koji zadovoljavaju standarde inovativnosti propisane od strane EIF-a
  • Iznos kredita od 25.000 EUR do 7.500.000 EUR
  • Rok otplate od 1 do 10 godina, revolving do 3 godine

Prednosti

  • Namijenjeno preduzećima i investicijama koji zadovoljavaju standarde inovativnosti propisane od strane EIF-a
  • Namijenjeno preduzećima koja imaju do 500 zaposlenih
  • Niže kamatne stope i zahtjevi u pogledu obezbjeđenja kredita

Korisne informacije

  • Krediti su namijenjeni novim investicijama i ne odobravaju se za refinansiranje postojećih obaveza  
  • Vrsta kredita: Investicioni i krediti za obrtna sredstva, a postoji mogućnost odobravanja revolving kredita.
×
Erste mBanking
Finansijske transakcije
putem pametnog telefona
Preuzmite