Kreditiranje inovativnih preduzeća uz INNOVFIN garanciju

Erste Banka je sklopila Protokol o poslovnoj saradnji sa Evropskim investicionim fondom za finansiranja mikro, malih i srednjih preduzeća kroz povećanu dostupnost finansijskih sredstava, a koji su usmjereni na pružanje podrške inovativnim preduzećima i investicijama namijenjenim istraživanju i razvoju u cilju povećanja konkurentnosti privrede.

  • Namijenjeno preduzećima i investicijama koji zadovoljavaju standarde inovativnosti propisane od strane EIF-a
  • Iznos kredita od 25.000 EUR do 7.500.000 EUR
  • Rok otplate od 1 do 10 godina, revolving do 3 godine

Prednosti

  • Namijenjeno preduzećima i investicijama koji zadovoljavaju standarde inovativnosti propisane od strane EIF-a
  • Namijenjeno preduzećima koja imaju do 500 zaposlenih
  • Niže kamatne stope i zahtjevi u pogledu obezbjeđenja kredita

Korisne informacije

  • Krediti su namijenjeni novim investicijama i ne odobravaju se za refinansiranje postojećih obaveza  
  • Vrsta kredita: Investicioni i krediti za obrtna sredstva, a postoji mogućnost odobravanja revolving kredita.