Faktoring

Poboljšajte svoju likvidnost prodajom svojih potraživanja Banci

  • Banka preuzima upravljanje vašim potraživanjima
  • Moguće je dobiti revolving faktoring
  • Brza i jednostavna procedura

Prednosti

  • Upravljanje potraživanjima – Banka preuzima brigu o praćenju i administriranju dospijeća faktura
  • Mogućnost otkupa svih vrsta potraživanja koje imate prema kupacima iz redovnog poslovanja prije njihovog dospijeća
  • Mogućnost višekratnog otkupa potraživanja kroz revolving factoring

Povezani proizvodi