OBAVJEŠTENJE BANKE O PRAVU NA MORATORIJUM KORISNICIMA KREDITA Saznajte više

Kako da otvorim račun?

Račun možete otvoriti lično u filijali uz važeći identifikacioni dokument ili podnijeti zahtjev za online otvaranje računa.

×
Erste mBanking
Finansijske transakcije
putem pametnog telefona
Preuzmite