OBAVJEŠTENJE BANKE O PRAVU NA MORATORIJUM KORISNICIMA KREDITA Saznajte više

Šta je eUplatnica?

eUplatnica je automatski kreiran nalog za plaćanje, povezan direktno sa nalogom direktnog zaduženja, i omogućava da korisnik sam bira kada će potvrditi pripremljeni nalog za izvršenje (ne izvršava se automatski).