Šta je potrebno priložiti od dokumentacije prilikom apliciranja za adaptacijski kredit?

Potrebno je da priložite:

  • administrativnu zabranu na primanje ili potvrdu o zaposlenju;
  • izjavu o prenosu plate;
  • 3 posljednje platne liste ili izvod sa računa;
  • list nepokretnosti za nepokretnost nad kojom se konstituiše hipoteka, ukoliko je hipoteka potrebna;
  • procjenu nepokretnosti, ukoliko je hipoteka potrebna;
  • založna izjava, ukoliko je hipoteka potrebna;
  • profakturu za materijal koji se kupuje – plaćanje min. 50% iznosa kredita. 
×
Erste mBanking
Finansijske transakcije
putem pametnog telefona
Preuzmite