OBAVJEŠTENJE O SAZIVANJU I VANREDNE SKUPŠTINE AKCIONARA ERSTE BANK AD PODGORICA ZAKAZANE ZA 30. 11. 2022. GODINE